1-biomasa 2-hidro 3-geotermica 4-eoliana 5-solara
 • Bun venit pe site-ul AMEMM!
  Sper?m ca acesta s? devin? un instrument util ?i primul loc n care s? c?uta?i informa?ii despre problemele vitale care preocup? ast?zi planeta, cum sunt schimb?rile climatice ?i energia.

  Energia este un element esen?ial al dezvolt?rii durabile, iar eforturile depuse de fiecare dintre noi pentru mbun?t??irea modului n care aceasta este consumat? ?i produs? trebuie s? devin? o prioritate.
  Citeşte mai mult

Biroul Tehnic

Adina Dumitru
Adina Dumitru, director

Oana Chiorean
Oana Chiorean, specialist n comunicare

Cristina Barbul
Cristina Barbul, contabil

Izabella OjanIzabella Ojan, asistent manager
Membrii fondatori ai Agen?iei sunt:
 • Jude?ul Maramure?, prin Consiliul Jude?ean Maramure?;
 • Municipiul Baia Mare, prin Consiliul Local Baia Mare;
 • Oficiul Jude?ean pentru Protec?ia Consumatorilor Maramure?;
 • Funda?ia Centrul pentru Dezvoltarea ntreprinderilor Mici ?i Mijlocii Maramure?;
 • S.C. Filiala de Distribu?ie a Energiei Electrice, Sucursala Baia Mare;
 • Agen?ia Romn? pentru Conservarea Energiei, Filiala Teritorial? Oradea;
 • Universitatea de Nord Baia Mare;
 • Asocia?ia EcoLogic;
 • S.C. URBIS Transport Local S.A.;
 • Agen?ia pentru Protec?ia Mediului Maramure?;
 • Administra?ia Na?ional? Apele Romne, Direc?ia Apelor Some?-Tisa;
 • Inspectoratul ?colar al Jude?ului Maramure?.
Acest site web nu reprezint? n mod necesar pozi?ia oficial? a Comisiei Europene.
R?spunderea privind corectitudinea ?i coeren?a informa?iilor prezentate revine ini?iatorilor site-ului web.