1-biomasa 2-hidro 3-geotermica 4-eoliana 5-solara
 • Bun venit pe site-ul AMEMM!
  Sper?m ca acesta s? devin? un instrument util ?i primul loc n care s? c?uta?i informa?ii despre problemele vitale care preocup? ast?zi planeta, cum sunt schimb?rile climatice ?i energia.

  Energia este un element esen?ial al dezvolt?rii durabile, iar eforturile depuse de fiecare dintre noi pentru mbun?t??irea modului n care aceasta este consumat? ?i produs? trebuie s? devin? o prioritate.
  Citeşte mai mult

Biroul Tehnic

Adina Dumitru
Adina Dumitru, director

Oana Chiorean
Oana Chiorean, specialist n comunicare

Cristina Barbul
Cristina Barbul, contabil

Izabella OjanIzabella Ojan, asistent manager
Adunarea General?

Organul suprem de conducere ?i decizie - fiind compus? din totalitatea asocia?ilor.


Consiliul Director

Asigur? punerea n executare a hot?rrilor adun?rii generale, avnd urm?toarea componen??:
 • Radu Ro?ca, pre?edinte, consilier jude?ean Consiliul Jude?ean Maramure?;
 • Aurora Hau?i, membru, Prim?ria Municipiului Baia Mare;
 • Vasile Porfire, membru, S.C. FDEEED TRANSILVANIA NORD S.A., Sucursala Baia Mare;
 • Edit Pop, membru, Asocia?ia EcoLogic;
 • Coriolan Titus Rus, membru, Agen?ia Romne Pentru Conservarea Energiei Filiala Teritorial? Oradea;
 • Angela Michnea, membru, Agen?ia Pentru Protec?ia Mediului Maramure?;
 • Liviu Neam?, membru, Universitatea de Nord Baia Mare.

Cenzorul

Asigur? controlul financiar intern al agen?iei.


Biroul Tehnic al Agen?iei

Reprezint? principalul organ executiv al Agen?iei cu atribu?ii precise n realizarea activit??ilor planificate ale Agen?iei. Colectivul Biroului tehnic se constituie pe criterii profesionale ?i de competen?? n domeniul energiei ?i protec?iei mediului.

Personalul din cadrului Biroului Tehnic este format din:
 • Adina Dumitru, director;
 • Oana Chiorean, specialist n comunicare;
 • Cristina Barbul, contabil;
 • Izabella Ojan, asistent manager.
Mai multe din această categorie: « Membrii fondatori
Acest site web nu reprezint? n mod necesar pozi?ia oficial? a Comisiei Europene.
R?spunderea privind corectitudinea ?i coeren?a informa?iilor prezentate revine ini?iatorilor site-ului web.