1-biomasa 2-hidro 3-geotermica 4-eoliana 5-solara
  • Bun venit pe site-ul AMEMM!
    Sper?m ca acesta s? devin? un instrument util ?i primul loc n care s? c?uta?i informa?ii despre problemele vitale care preocup? ast?zi planeta, cum sunt schimb?rile climatice ?i energia.

    Energia este un element esen?ial al dezvolt?rii durabile, iar eforturile depuse de fiecare dintre noi pentru mbun?t??irea modului n care aceasta este consumat? ?i produs? trebuie s? devin? o prioritate.
    Citeşte mai mult

Biroul Tehnic

Adina Dumitru
Adina Dumitru, director

Oana Chiorean
Oana Chiorean, specialist n comunicare

Cristina Barbul
Cristina Barbul, contabil

Izabella OjanIzabella Ojan, asistent manager
Sper?m ca acesta s? devin? un instrument util ?i primul loc n care s? c?uta?i informa?ii despre problemele vitale care preocup? ast?zi planeta, cum sunt schimb?rile climatice ?i energia.

Energia este un element esen?ial al dezvolt?rii durabile, iar eforturile depuse de fiecare dintre noi pentru mbun?t??irea modului n care aceasta este consumat? ?i produs? trebuie s? devin? o prioritate.

Beneficiile rezultate sunt multiple, de la cre?terea securit??ii aliment?rii cu energie, combaterea schimb?rilor climatice mai ales c? energia este principal? cauz? a acestor schimb?ri fiind responsabil? pentru 80% din emisiile de gaze cu efect de ser?, la stimularea cre?terii economice, crearea de noi locuri de munc? ?i nu n ultimul rnd la o calitate sporit? a vie?ii pentru cet??eni, ntr-un mediu mai curat.

Avem o singur? planet?, s? avem grij? de ea!
Acest site web nu reprezint? n mod necesar pozi?ia oficial? a Comisiei Europene.
R?spunderea privind corectitudinea ?i coeren?a informa?iilor prezentate revine ini?iatorilor site-ului web.