1-biomasa 2-hidro 3-geotermica 4-eoliana 5-solara
 • Bun venit pe site-ul AMEMM!
  Sper?m ca acesta s? devin? un instrument util ?i primul loc n care s? c?uta?i informa?ii despre problemele vitale care preocup? ast?zi planeta, cum sunt schimb?rile climatice ?i energia.

  Energia este un element esen?ial al dezvolt?rii durabile, iar eforturile depuse de fiecare dintre noi pentru mbun?t??irea modului n care aceasta este consumat? ?i produs? trebuie s? devin? o prioritate.
  Citeşte mai mult

Top comunicate

mai multe comunicate...

Luni, 30 Mai 2011
Evaluaţi acest articol
(1 Vot)
Se lanseaz? a doua sesiune a Programului privind instalarea sistemelor de nc?lzire care utilizeaz? energie regenerabil?, inclusiv nlocuirea sau completarea sistemelor clasice de nc?lzire pentru persoane fizice.

Cet??enii interesa?i s? acceseze finan??ri prin acest program pot depune cererile lor la Agen?ia Jude?ean? pentru Protec?ia Mediului, ncepnd cu data de 1 iunie, urmnd ca dosarele s? fie trimise la Bucure?ti, la Administra?ia Fondului pentru Mediu.

Bugetul alocat Programului pentru anul 2011 este de 100.000 mii lei, fiind distribuit la nivelul fiec?rui jude?, n func?ie de num?rul de locuitori al acestuia, conform Anexei .

Prin finan?area nerambursabil? din Fondul pentru mediu a proiectelor privind instalarea sistemelor de nc?lzire care utilizeaz? energie regenerabil?, inclusiv nlocuirea sau completarea sistemelor clasice de nc?lzire, se ncurajeaz? utilizarea sistemelor care folosesc sursele de energie regenerabil?, nepoluante.

Programul se adreseaz? exclusiv persoanelor fizice ?i const? n acordarea unor sume fixe, din bugetul Fondului pentru mediu, n func?ie de tipul instala?iei, astfel:
 • pn? la 6.000 lei pentru instalarea panourilor solare;
 • pn? la 8.000 lei pentru instalarea pompelor de c?ldur?;
 • pn? la 6.000 lei pentru instala?ie de producere a energiei termice pe baz? de pele?i, brichete, toc?tur? lemnoas?, precum ?i orice fel de resturi ?i de?euri vegetale, agricole, forestiere, silvice.

n cadrul Programului, poate aplica solicitantul care ndepline?te urm?toarele condi?ii:
 • este persoan? fizic? care ?i are domiciliul pe teritoriul Romniei;
 • este proprietar/coproprietar al imobilului pe/n care se implementeaz? proiectul;
 • imobilul trebuie s? nu fac? obiectul unui litigiu n curs de solu?ionare la instan?ele judec?tore?ti, vreunei revendic?ri potrivit unei legi speciale sau dreptului comun, unei proceduri de expropriere pentru cauz? de utilitate public?;
 • nu are obliga?ii restante la bugetul de stat, bugete locale, conform legisla?iei na?ionale n vigoare; n activitatea desf??urat? anterior nceperii proiectului nu a nc?lcat dispozi?iile legale privind protec?ia mediului ?i nu sponsorizeaz? activit??i cu efect negativ asupra mediului.

Pentru informa?ii suplimentare consulta?i ghidul de finan?are al programului www.afm.ro.
Citit de 17984 ori Ultima modificare Miercuri, 06 Iunie 2012
Acest site web nu reprezint? n mod necesar pozi?ia oficial? a Comisiei Europene.
R?spunderea privind corectitudinea ?i coeren?a informa?iilor prezentate revine ini?iatorilor site-ului web.