1-biomasa 2-hidro 3-geotermica 4-eoliana 5-solara
 • Bun venit pe site-ul AMEMM!
  Sper?m ca acesta s? devin? un instrument util ?i primul loc n care s? c?uta?i informa?ii despre problemele vitale care preocup? ast?zi planeta, cum sunt schimb?rile climatice ?i energia.

  Energia este un element esen?ial al dezvolt?rii durabile, iar eforturile depuse de fiecare dintre noi pentru mbun?t??irea modului n care aceasta este consumat? ?i produs? trebuie s? devin? o prioritate.
  Citeşte mai mult

Top comunicate

mai multe comunicate...

Se lanseaz? ultimul apel de proiecte din cadrul Programului Sud-Estul Europei!

Luni, 03 Octombrie 2011
Evaluaţi acest articol
(0 voturi)
Ultimul apel de propuneri de proiecte din cadrul Programului Sud-Estul Europei, se estimeaz? c? va fi deschis intre 3-7 octombrie 2011 ?i va fi nchis n s?pt?mna 21-25 noiembrie 2011.

Priorit??ile Programului:

     1.1 Dezvoltarea re?elelor tehnologice ?i de inovare n domenii specifice;
     1.2 Dezvoltarea unui mediu propice antreprenoriatului inovativ;
     1.3 mbun?t??irea condi?iilor cadru ?i deschiderea drumului c?tre inovare;
     2.1 Imbun?t??irea managementului integrat al apelor ?i prevenirea riscurilor de inunda?ii;
     2.2 Imbun?t??irea prevenirii riscurilor naturale;
     2.3 Promovarea cooperarii n domeniul managementului resurselor naturale ?i al ariilor protejate;
     2.4 Promovarea energiei regenerabile ?i eficientizarea resurselor;
     3.1 mbun?t??irea coordonarii n promovarea, planificarea ?i interven?ia n domeniul re?elelor primare de transport;
     3.2 Dezvoltarea strategiilor de diminuare a "diviziunii digitale";
     3.3 mbun?t??irea condi?iilor cadru pentru platformele multimodale;
     4.1 Abordarea problemelor ce afecteaz? zonele metropolitane ?i sistemele regionale de a?ez?ri;
     4.2 Promovarea unui tipar echilibrat al zonelor cu poten?ial n ceea ce prive?te accesibilitatea ?i atractivitatea acestora;
     4.3 Promovarea utilizarii patrimoniului cultural pentru dezvoltare.

Bugetul indicativ alocat apelului:

FEDR Suma indicativ? minim? disponibil? (aceasta sum? putnd fi m?rit? ca urmare a revizuirii bugetelor proiectelor aflate n implementare ?i a selectiei proiectelor depuse n cadrul celui de-al 3lea apel): 43.000.0001 EUR
IPA Suma indicativ? minim? disponibil?: 7.850.000 EUR
ENPI Suma indicativ? minim? disponibil?: 1.000.000 EUR


Bugetul unui proiect este format din fonduri FEDR ?i IPA
 • 85% finan?are nerambursabil?;
 • 15% cofinan?are na?ional?.

- fondul ENPI
 • 90% finan?are nerambursabil?;
 • 10% cofinan?are na?ional?.

Durata proiectelor

n cadrul acestui apel durata proiectelor nu pot dep??i 24 luni. Aceast? perioad? se aplic? doar pentru implementarea efectiv? a proiectului ?i nu ?i pentru perioada de preg?tire a acestuia.

Apelul se va desf??ura ntr-un singur pas (transmiterea Aplicatiei Complete), iar pentru a depune aplica?ia Liderii de Proiect trebuie s? se nregistreze pe site-ul oficial al Programului, iar n termen de 48 ore vor primi un user name ?i o parol? pentru a putea accesa IMIS 2007-2013 (Sistemul de Informare ?i Monitorizare), pentru a putea completa Aplica?ia si de a o transmite. Perioada n care Liderii de Proiect vor putea sa se nregistreze va fi men?ionat? pe site-ul oficial al programului.

n urma complet?rii Aplica?iei n sistemul IMIS 2007-2013, Pachetul Complet va fi transmis Secretariatului Tehnic Comun pn? la sfr?itul lui noiembrie 2011.

Sursa: http://www.southeast-europe.net
Citit de 9221 ori Ultima modificare Duminică, 13 Mai 2012
Acest site web nu reprezint? n mod necesar pozi?ia oficial? a Comisiei Europene.
R?spunderea privind corectitudinea ?i coeren?a informa?iilor prezentate revine ini?iatorilor site-ului web.