1-biomasa 2-hidro 3-geotermica 4-eoliana 5-solara
 • Bun venit pe site-ul AMEMM!
  Sper?m ca acesta s? devin? un instrument util ?i primul loc n care s? c?uta?i informa?ii despre problemele vitale care preocup? ast?zi planeta, cum sunt schimb?rile climatice ?i energia.

  Energia este un element esen?ial al dezvolt?rii durabile, iar eforturile depuse de fiecare dintre noi pentru mbun?t??irea modului n care aceasta este consumat? ?i produs? trebuie s? devin? o prioritate.
  Citeşte mai mult

Top comunicate

mai multe comunicate...
Agentia Nationala de Dezvoltare din Ungaria, in calitate de Autoritate Comuna de Management a programului, in colaborare cu Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului din Romania, Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale din Slovacia si Ministerul Dezvoltarii Economice si Comertului din Ucraina, a lansat, pe 30 septembrie 2011, a treia solicitare de propuneri de proiecte la nivelul Programului de Cooperare Transfrontaliera ENPI Ungaria-Slovacia-Romania-Ucraina 2007-2013.

Obiectivul general
al programului este intensificarea ?i adncirea cooper?rii de o manier? durabil? din punct de vedere al mediului, social ?i economic ntre regiunile Ucrainei Zakarpatska, Ivano-Frankivska ?i Chernivetska ?i ariile eligibile ?i adiacente din Ungaria, Slovacia ?i Romnia.

Pentru fiecare prioritate a fost definit un obiectiv, dup? cum urmeaz?:

Prioritatea 1.: Promovarea dezvolt?rii economice ?i sociale
Cre?terea transferului de cuno?tin?e, schimbului de experien?? ?i promovarea dezvolt?rii comune a afacerilor, a administra?iilor locale ?i a societ??ii civile.

M?sura 1.1: Dezvoltarea armonizat? a turismului
M?sura 1.2: Crearea de condi?ii mai bune pentru dezvoltarea IMM-urilor ?i a afacerilor

Prioritatea 2: mbun?t??irea calit??ii mediului nconjur?tor
mbun?t??irea calit??ii aerului, apei, solului ?i resurselor forestiere ?i reducerea riscurilor de daune aduse mediului nconjur?tor.

M?sura 2.1: Protec?ia mediului, managementul ?i utilizarea durabil? a resurselor naturale
M?sura 2.2: Preg?tirea pentru situa?iile de urgen??

Prioritatea 4: Sprijinirea cooper?rii "people to people"
mbun?t??irea eficien?ei serviciilor publice ?i cre?terea n?elegerii reciproce ntre diferitele grupuri sociale

M?sura 4.1: Cooperare institu?ional?
M?sura 4.2: Cooperare people to people la scar? mic?

Condi?ii de finan?are

n cadrul prezentei solicitari de propuneri de proiecte sunt disponibile fonduri in valoare de 8.000,000 euro.

Finan?area 90% din costurile eligibile totale previzionate pentru o Ac?iune.
Cofinan?area cel pu?in 10% din costurile totale eligibile ale unei Ac?iuni.

n cazul Beneficiarilor/Partenerilor care provin din Statele Membre participante, maxim 5% din costurile totale eligibile ale unei Ac?iunivor fi finan?ate din bugetele na?ionale. Restul de 5% din costurile totale eligibile ale unei Ac?iuni trebuie asigurat din contribu?ia proprie a Beneficiarilor/Partenerilor.

Aria eligibil? a programului:
 • Romnia: jude?ele Satu Mare, Maramures si Suceava;
 • Ungaria: judetele Szabolcs-Szatmr-Bereg si Borsod-Abaj-Zempln;
 • Slovacia: regiunile Koice si Preov;
 • Ucraina: regiunile Zakarpatska, Ivano-Frankivska si Chernivetska.

Solicitan?i eligibili:
 • Administra?ii publice locale ?i asocia?ii ale acestora,
 • Asocia?ii microregionale ?i institu?iile aflate n subordinea acestora,
 • ONG-uri (biserici, fundatii, asociatii, organisme publice, societati de interes public),
 • Institu?ii de nv???mnt,
 • camere de comer?,
 • administra?ii ale parcurilor naturale,
 • agen?ii de ocupare a for?ei de munc?.

n cadrul proiectelor trebuie s? participe n calitate de partener cel pu?in o organiza?ie din Ucraina ?i una din cele trei State Membre UE (Ungaria, Slovacia sau Romnia) situate n aria eligibil? a programului.

Proiectele vor fi depuse n cadrul unei proceduri deschise, evaluarea desf??urndu-se intr-o singur? etap?.

Depunerea proiectelor se va face exclusiv la Secretariatul Tehnic Comun al Programului, de la Budapesta. (VTI, 1016 Budapest, Gellrthegy u. 30-32.)

Termen limit?

31 ianuarie 2012, ora 14.00 GMT+1.

Informa?ii suplimentare

http://www.huskroua-cbc.net/ro
Citit de 15992 ori Ultima modificare Duminică, 13 Mai 2012
Acest site web nu reprezint? n mod necesar pozi?ia oficial? a Comisiei Europene.
R?spunderea privind corectitudinea ?i coeren?a informa?iilor prezentate revine ini?iatorilor site-ului web.