1-biomasa 2-hidro 3-geotermica 4-eoliana 5-solara
  • Bun venit pe site-ul AMEMM!
    Sper?m ca acesta s? devin? un instrument util ?i primul loc n care s? c?uta?i informa?ii despre problemele vitale care preocup? ast?zi planeta, cum sunt schimb?rile climatice ?i energia.

    Energia este un element esen?ial al dezvolt?rii durabile, iar eforturile depuse de fiecare dintre noi pentru mbun?t??irea modului n care aceasta este consumat? ?i produs? trebuie s? devin? o prioritate.
    Citeşte mai mult

Top comunicate

mai multe comunicate...

Duminică, 30 Octombrie 2011
Evaluaţi acest articol
(0 voturi)

CLIMACT Berlin antet

CLIMACT Lyon 1n perioada 20-21 Octombrie 2011 a avut loc la Lyon, regiunea Rhne-Alpes, Fran?a Conferin?a Interna?ional? Regiunile Europene pentru climat la care au fost invitate s? participle ?i regiunile partenere din proiectul CLIMACT Regions care are ca partner principal regiunea Rhne-Alpes din Fran?a.

Din partea jude?ului Maramure? au participat Adina Dumitru, director Agen?ia de Management Energetic Maramure? - managerul proiectului, Mihaela Li?e, ?ef Birou Rela?ii Interna?ionale coordonator tehnic ?i Angela Michnea, ?ef serviciu monitorizare Agen?ia de Protec?ia Mediului Maramure? -expert, membru n grupul de lucru privind Observatoarele regionale a gazelor cu efect de ser?.

Conferin?a s-a desf??urat n cadrul a 3 ateliere de lucru: primul cu tema mobilitate durabil?, al doilea pe tema eficien?iei energetice iar al treilea cu tema solidaritate ntre regiuni. Atelierele au fost gndite astfel pentru a stimula participarea ?i creativitatea tuturor celor prezen?i. n cursul celor dou? sesiuni de lucru participan?ii au schimbat expereien?e ?i bune practici, au formulat angajamente concrete ?i planuri de ac?iune pentru optimizarea angajamantului lor regional. Au fost de asemenea identificate modalit??ile de consolidare a cooper?rii interregionale.

CLIMACT Lyon 2n cadrul conferin?ei s-a lansat ?i o dezbatere public? cu tema Schimb?rile climatice ne privesc pe to?i care a fost moderat? de personalit??i de renume din domeniul schimb?rilor climatice.

La finalul Conferin?ei a fost semnat? Declara?ia de la Lyon de c?tre Jean-Jack Queyranne, pre?edintele Consiliului Regional Rhne-Alpes, Mercedes Bresso, pre?edintele Comitetului Regiunilor, Peter Vis, ?eful de cabinet al Comisarului European pentru ac?iuni climatice -doamna Connie Hedegaard, Nathalie Kosciusko-MORIZET, ministrul francez al Ecologiei, Dezvolt?rii Durabile, Transporturilor ?i Locuin?ei ?i Christiana Figueres, secretar executiv UNFCCC ( Conve?ia Cadru a na?iunilor Uniute pentru Schimb?ri Climatice).

Adina Dumitru
Manager proiect
Citit de 8008 ori Ultima modificare Miercuri, 06 Iunie 2012
Acest site web nu reprezint? n mod necesar pozi?ia oficial? a Comisiei Europene.
R?spunderea privind corectitudinea ?i coeren?a informa?iilor prezentate revine ini?iatorilor site-ului web.