Print this page

ENERGY GAMES - ENERGY TAKES SHAPE

Saturday, 02 March 2013
Agenţia de Management Energetic Maramures (AMEMM), partenerul lider al proiectului "Energy Games - Energy Takes Shape (Jocuri despre energie - Energia ia formă )" finanţat prin Programul Operațional Comun de Cooperare Transfrontalieră Ungaria-Slovacia-România-Ucraina 2007-2013, organizează în data de 20 martie 2013 între orele 12.00- 15.00, un seminar de informare/instruire pe tema energiei, surselor regenerabile de energie, eficienţei energetice, respectiv utilizării raţionale a energiei în viaţa de zi cu zi şi mai concret în şcolile în care îşi desfăşoară activitatea.