1-biomasa 2-hidro 3-geotermica 4-eoliana 5-solara
 • Bun venit pe site-ul AMEMM!
  Sperăm ca acesta să devină un instrument util şi primul loc în care să căutaţi informaţii despre problemele vitale care preocupă astăzi planeta, cum sunt schimbările climatice şi energia.

  Energia este un element esenţial al dezvoltării durabile, iar eforturile depuse de fiecare dintre noi pentru îmbunătăţirea modului în care aceasta este consumată şi produsă trebuie să devină o prioritate.
  Citeşte mai mult

Top comunicate

mai multe comunicate...
Consiliul Judeţean Maramureş, cu sprijinul Agenţiei pentru Management Energetic Maramureş şi al Agenţiei pentru Protecţia Mediului Maramureş a definitivat implementarea proiectului CLIMACT REGIONS - Regiunile pentru protecţia climatului: guvernare, de la cunoaştere la acţiune. Proiectul, iniţiat în ianuarie 2010, a fost finanţat prin programul INTERREG IVC al Comisiei Europene şi încadrat la prioritatea 2: "Mediu şi prevenirea riscurilor".

Proiectul şi-a propus ca şi obiectiv general: creşterea capacităţii regiunilor de a elabora şi aplica politici regionale pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră folosind practicile de bună guvernare.

Guvernarea este definită în cadrul acestui proiect ca un proces decizional pus în aplicare la nivel regional, în care participarea factorilor interesaţi reprezintă cheia implementării cu succes a politicii regionale privind schimbările climatice. Factorii interesaţi implicaţi în elaborarea politicilor de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră au fost definiţi în funcţie de contextul local şi în general au implicat 2 grupuri de la nivel local: oficialii aleşi şi autorităţile cu competenţe tehnice.

Realizările proiectului au cuprins:
 • identificarea de bune practici referitoare la politicile regionale privind schimbările climatice, analiza şi clasificarea acestora;
 • realizarea unor observatoare de emisii de gaze cu efect de seră (GES);
 • elaborarea de politici regionale pentru reducerea emisiilor de GES;
 • creşterea capacităţii personalului din regiunile partenere;
 • crearea unei reţele de observatoare a emisiilor de GES ca grup permanent de lucru în cadrul unei reţele existente de regiuni şi agenţii de energie (FEDARENE).

Parteneriatul acestui proiect a reunit Federaţia Europeană a Agenţiilor şi Regiunilor pentru Energie şi Mediu - FEDARENE alături de 10 parteneri europeni din 8 regiuni, după cum urmează: ARE Liguria - Agenţia Regională pentru Energie Liguria (Italia), Consiliul Judeţean Kent (Regatul Unit al Marii Britanii), Nenet - Agenţia Energetică din Norrbotten (Suedia), Regiunea Nord Pas de Calais (Franţa), Agenţia de Energie şi Mediu din regiunea Rhône-Alpes (Franţa), Regiunea Rhone-Alpes (Franţa), Senatul pentru Economie, Tehnologie şi Probleme ale Femeilor Berlin (Germania), Agenţia pentru Energie, Zlin (Republica Cehă).

În data de 22 martie 2013, a avut loc conferinţa finală ce a marcat ultima etapă din procesul de implementare a acestui proiect: prezentarea Planului de acţiune pentru schimbări climatice şi observarea gazelor cu efect de seră în judeţul Maramureş, elaborat cu sprijinul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Maramureş.

În debutul conferinţei, d-na Adina Dumitru, director al Agenţiei de Management Energetic Maramureş şi manager proiect, a detaliat principalele activităţi şi realizări ale acestui proiect. Ca şi o contribuţie singulară a judeţului nostru în cadrul acestui proiect, s-a oferit un exemplu despre felul în care se poate realiza un inventar al emisiilor de CO2 la nivel de municipiu/localitate.

Municipiul Baia Mare a fost ales ca şi studiu de caz, anul de referinţă fiind 2008, iar sectoarele acoperite au fost: clădiri/echipamente, transport public şi privat, iluminat public, producţia de energie regenerabilă. Concluziile acestui studiu au relevat printre altele, că un locuitor din Baia Mare generează 2.900 kg CO2 anual, iar 1m2 de pădure asimilează intr-un an 1 kg de CO2 astfel că este nevoie de 0,29 ha de pădure pentru neutralizarea emisiilor unui singur locuitor.

D-na Mihaela Liţe, Şef Birou Relaţii Internaţionale, a prezentat una dintre cele mai importante realizări ale acestui proiect: reţeaua ENERGee Watch, aceasta reprezintă abrevierea denumirii din limba engleză: "European NEtwork of Regional GHG emissions and energy Watch", adică o reţea europeană a observatoarelor regionale pentru emisii de gaze cu efect de seră. Această reţea este o iniţiativă a partenerilor Climact Regions, în contextul Obiectivelor Climatice "20 20 20", stabilite de U.E., unde se prevede printre altele reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră cu 20% comparativ cu anul 1990. Reţeaua ENERGee Watch îşi propune să atragă membri din rândul autorităţilor publice regionale şi locale, observatoare regionale pentru GES şi energie, observatoare ce monitorizează calitatea aerului şi schimbările climatice, observatoare naţionale şi internaţionale de emisii E-GES şi organizaţii internaţionale pentru schimbări climatice. Rolul unui observator regional este de a: oferi date fundamentale necesare elaborării de politici de combatere a schimbărilor climatice, o planificare în domeniul energiei prin: monitorizare, coerenţă cu obiectivele regionale şi naţionale şi atragerea factorilor interesaţi.

D-na Angela Michnea, şef Serviciu Monitorizare în cadrul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Maramureş, a prezentat principalele componente ale Planului de acţiune pentru schimbări climatice şi observarea gazelor cu efect de seră în judeţul nostru.

Obiectivul general al Planului este să contribuie, prin măsuri locale, la respectarea angajamentelor asumate de România prin tratatele europene şi internaţionale, la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră şi la crearea condiţiilor necesare pentru adaptarea la schimbările climatice a comunităţilor din judeţul Maramures.

Planul prezintă cadrul legislativ aferent domeniul vizat, oferind o imagine actuală a ceea ce înseamnă în ziua de azi efectul de seră şi încălzirea globală, dar şi problematica schimbărilor climatice la nivel global şi apoi cu referire la cele de la nivel naţional şi local.

Cel mai important demers în cadrul acestui plan de acţiune este înfiinţarea unui Observator al gazelor cu efect de seră în Maramureş, prin cooptarea tuturor factorilor direct interesaţi.

Funcţionarea unui observator în general este necesară în vederea adoptării celor mai bune măsuri şi acţiuni pentru atenuarea şi adaptarea la schimbările climatice, deoarece:
caracterizează situaţia curentă din judeţ privind schimbările de climă, identifică tendinţele;
defineşte aspectul cantitativ prin cuantificarea participaţiei judeţului la emisiile naţionale de GES;
urmăreşte şi realizează trasabilitatea progresului faţă de obiectivele fixate, şi ajustează eforturile de acţiune.

Agenţia de Management Energetic Maramureş va coordona funcţionarea Observatorului, iar Agenţia pentru Protecţia Mediului Maramureş (şi în calitate de membru al AMEMM) va susţine activitatea de elaborare a inventarelor de emisii de gaze cu efect de seră (GES) şi de monitorizare a calităţii aerului înconjurător.

Noemi Ganea

Consilier,
Biroul Relaţii Internaţionale

Galerie de imagini

Citit de 6793 ori Ultima modificare Marţi, 26 Martie 2013
Acest site web nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Comisiei Europene.
Răspunderea privind corectitudinea şi coerenţa informaţiilor prezentate revine iniţiatorilor site-ului web.