1-biomasa 2-hidro 3-geotermica 4-eoliana 5-solara
  • Bun venit pe site-ul AMEMM!
    Sper?m ca acesta s? devin? un instrument util ?i primul loc n care s? c?uta?i informa?ii despre problemele vitale care preocup? ast?zi planeta, cum sunt schimb?rile climatice ?i energia.

    Energia este un element esen?ial al dezvolt?rii durabile, iar eforturile depuse de fiecare dintre noi pentru mbun?t??irea modului n care aceasta este consumat? ?i produs? trebuie s? devin? o prioritate.
    Citeşte mai mult

Top comunicate

mai multe comunicate...
Agen?ia de Management Energetic Maramures (AMEMM) sus?inut? de Consiliul Jude?ean Maramure? ?i Inspectoratul ?colar Jude?ean Maramure?, implementeaz? n cooperare cu parteneri din Slovacia, Ungaria ?i Ucraina ?i cu sprijinul Consiliului Jude?ean Maramure? proiectul "Energy Games - Energy Takes Shape (Jocuri despre energie - Energia ia form?)" HUSKROUA/1001/102 finan?at prin Programul Opera?ional Comun de Cooperare Transfrontalier? Ungaria-Slovacia-Romnia-Ucraina 2007-2013.

Obiectivul general al proiectului este stimularea particip?rii active a studen?ilor ?i profesorilor n vederea reducerii emisiilor de gaze cu efect de ser?, prin instruirea lor cu privire la modul de economisire a energiei n ?coli ?i acas?, precum ?i sensibilizarea acestora cu privire la importan?a conserv?rii resurselor naturale, prin promovarea energiei din surse regenerabile.

Ieri, 10 iunie 2013, la Biblioteca Jude?ean? "Petre Dulfu" Baia Mare s-a avut derulat ultima ?edin?? din acest an ?colar, dedicat? lec?iilor demonstrative pentru elevi pe tema energiei durabile, utiliznd materialele educa?ionale elaborate de AMEMM.

Am primit vizita elevilor din cadrul Liceului de Art? Baia Mare, clasele a-II-a, coordona?i de d-na nv???tor Pop Ileana ?i d-na nv???tor Chiorean Maria.

Dup? o prim? component? educativ?, unde echipa de proiect a prezentat no?iuni de baz? despre tipurile de energie existente, felul n care acestea ne influen?eaz? via?a de zi cu zi , punnd accent pe m?suri elementare de economisire a energiei prin gesturi mici, la ndemna tuturor, studen?ii voluntari din cadrul Facult??ii de Inginerie au organizat grupe de lucru, elevii participnd la diferite experimente derulate cu ajutorul echipamentelor pentru energie regenerabil?, achizi?ionate n acest scop de Agen?ia de Management Energetic Maramure?.

De asemenea, n cadrul acestei ?edin?e, am beneficiat de prezen?a partenerilor maghiari ai proiectului: Asocia?ia pentru Dezvoltare Regional? KIT (Szabolcs-Szatmar-Bereg, HU), al?turi de profesori din ?colile participante n cadrul activit??ilor proiectului. Partenerii maghiari au ?inut s? participe la acest schimb de experien??, deoarece din septembrie acest an, vor ncepe s? deruleze n ?colile partenere ale proiectului, aceste lec?ii demonstrative dedicate elevilor.

Lec?iile demonstrative vor fi reluate odat? cu nceperea noului an ?colar , iar detaliile privind modalitatea de nscriere ?i participare se pot ob?ine de la: Agen?ia de Management Energetic Maramures (www.amemm.ro) tel/fax.:0362.401.665.

Noemi GANEA,
Asistent manager

Galerie de imagini

Citit de 24369 ori Ultima modificare Sâmbătă, 15 Iunie 2013
Acest site web nu reprezint? n mod necesar pozi?ia oficial? a Comisiei Europene.
R?spunderea privind corectitudinea ?i coeren?a informa?iilor prezentate revine ini?iatorilor site-ului web.