1-biomasa 2-hidro 3-geotermica 4-eoliana 5-solara
 • Bun venit pe site-ul AMEMM!
  Sperăm ca acesta să devină un instrument util şi primul loc în care să căutaţi informaţii despre problemele vitale care preocupă astăzi planeta, cum sunt schimbările climatice şi energia.

  Energia este un element esenţial al dezvoltării durabile, iar eforturile depuse de fiecare dintre noi pentru îmbunătăţirea modului în care aceasta este consumată şi produsă trebuie să devină o prioritate.
  Citeşte mai mult

Top comunicate

mai multe comunicate...
Luni, 26 august 2013, a avut loc prima întâlnire a partenerilor din cadrul proiectului: "Centrul Educaţional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul EDED", cod proiect HUSKROUA/ 1001/104, finanţat prin Programul Operaţional Comun de Cooperare Transfrontalieră Ungaria-Slovacia - România - Ucraina 2007-2013, proiect derulat de Consiliul Judeţean Maramureş şi Agenţia pentru Management Energetic Maramureş, alături de partenerii săi ucraineni: organizaţie non-profit: Centrul pentru Iniţiative Europene, Uzhhorod şi Şcoala pentru Limbi Străine, nr. 5 din Uzhhorod.

Obiectivul general al proiectului este promovarea conceptelor de eficienţă energetică şi energie regenerabilă prin educaţie şi prin activităţi demonstrative în regiuni transfrontaliere, exploatarea responsabilă a resurselor naturale ale planetei pentru a contribui la protejarea mediului.

Obiectivele specifice ale proiectului vizează:
 • crearea a două centre, unul in Baia Mare, celălalt in Uzhhorod, dedicate educaţiei in domeniul eficienţei energetice şi surselor regenerabile de energie, unde elevi şi profesori, dar şi comunitatea pot sa înveţe, pot să se informeze, dar şi să se formeze pentru a reduce risipa de energie, să afle concepte noi şi folositoare precum: locuinţele neutre din punct de vedere al consumului energetic, etc. Cele două centre vor beneficia de echipamente şi instalaţii profesionale care vor oferi tuturor oportunitatea de a se familiariza cu diverse surse regenerabile de energie, de a monitoriza şi ajusta consumul de energie şi în final pentru a înţelege beneficiile acestora, atât din punct de vedere economic cât şi pentru a proteja mediul înconjurător;
 • se vor organiza sesiuni de instruire şi formare dedicate personalului ce va activa în aceste centre, iar mai apoi cadrelor didactice şi elevilor pentru a conştientiza necesitatea consumului responsabil de energie. Va fi implicat şi factorul politic, organizându-se sesiuni de creştere a capacităţii şi a cunoştinţelor în domeniu, instruiri ce vor viza factorii de decizie politică din viaţa comunităţii ce au printre atribuţiile lor, şi administrarea unor clădiri publice, mari consumatoare de energie şi evident bani.
 • conştientizarea comunităţii şi sensibilizarea acesteia în probleme ce ţin de protejarea mediului;
 • întărirea cooperării transfrontaliere şi a schimbului de experienţă cu regiunea parteneră prin schimbul de bune practici şi politici în domeniu.

În Baia Mare, sediul Centrului Educaţional Demonstrativ pentru Energie Durabilă se va stabili într-una din clădirile administrate de Consiliul Judeţean Maramureş, şi anume Corpul B al Complexului Petofi, situată în vecinătatea Inspectoratului Şcolar Judeţean Maramureş. Se doreşte ca această clădire să fie transformată intr-una model, cu un consum aproape zero în conformitate cu prevederile DIRECTIVEI 2010/31/UE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI din 19 mai 2010 privind performanţa energetică a clădirilor.

În momentul de faţă, clădirea este încadrată, conform certificatului de performanţă energetică, ca fiind de categorie E, iar după reabilitare, va trece în categoria A. În final, se doreşte reducerea consumurilor de energie totale de la 363,9 kWh/m2.an la 67 kWh/m2.an.

Pentru a atinge această performanţă se vor executa lucrări de izolare termică a pereţilor exteriori, înlocuirea uşilor şi ferestrelor exterioare cu tâmplărie performantă din punct de vedere energetic, se va realiza termoizolarea planşeului peste ultimul nivel şi izolarea termică a plăcii pe subsol; se vor reface instalaţiile sanitare şi termice, precum şi instalaţia de iluminat.

Însă, pe lângă faptul că acest centru se doreşte a fi o clădire model, din punct de vedere al consumului de energie, aceasta va avea şi un rol educaţional, unde cei interesaţi pot să vadă cum prin surse regenerabile de energie, se poate asigura buna funcţionarea şi confortul intr-o clădire.

Dotările clădirii cu surse regenerabile de energie prevăd: instalarea unui sistem de panouri fotovoltaice simple si concentrate pentru producerea energiei electrice din sursă solară; se va instala o turbină eoliană de acoperiş pentru producerea energiei electrice prin intermediul energiei vântului; o pompă de căldura sol-apa va produce energie termică necesară încălzirii spatiilor. Se vor instala o serie de colectori solari pentru producerea energiei termice necesare preparării apei calde menajere; şi a unei centrale de tratare aer cu pompa de căldura aer-aer pentru producerea energiei termice necesare răcirii/încălzirii spatiilor prin intermediul energiei aero termale.

Centrul va fi dotat cu o serie de echipamente educaţionale în domeniul energiei regenerabile ce vor fi folosite în cadrul instruirilor şi lecţiilor demonstrative ce se vor derula cu elevii în viitorul Centru Educaţional Demonstrativ pentru Energie Durabilă.

Se preconizează ca la începutul anului 2015, acest centru să devină funcţional şi să găzduiască o serie de activităţi educative menite să promoveze sursele de energie regenerabile şi eficienţa energetică.

Noemi Ganea
Asistent manager
Biroul de Relaţii Internaţionale şi Relaţii cu Presa

Galerie de imagini

Citit de 9642 ori Ultima modificare Joi, 29 August 2013
Acest site web nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Comisiei Europene.
Răspunderea privind corectitudinea şi coerenţa informaţiilor prezentate revine iniţiatorilor site-ului web.