1-biomasa 2-hidro 3-geotermica 4-eoliana 5-solara
  • Bun venit pe site-ul AMEMM!
    Sper?m ca acesta s? devin? un instrument util ?i primul loc în care s? c?uta?i informa?ii despre problemele vitale care preocup? ast?zi planeta, cum sunt schimb?rile climatice ?i energia.

    Energia este un element esen?ial al dezvolt?rii durabile, iar eforturile depuse de fiecare dintre noi pentru îmbun?t??irea modului în care aceasta este consumat? ?i produs? trebuie s? devin? o prioritate.
    Read more...

Top comunicate

mai multe comunicate...

Se reiau lec?ile demonstrative despre energie durabil?

Tuesday, 05 November 2013
Rate this item
(0 votes)
Agen?ia de Management Energetic Maramures (AMEMM) a organizat în perioada aprilie - iunie 2013, sub egida proiectului Energy Games - Energy Takes Shape, (Jocuri despre energie - Energia ia form?) instruiri dedicate elevilor din clasele II-VI la sediul Bibliotecii Jude?ene Petre Dulfu Baia Mare pentru a-i familiariza cu no?iuni de baz? legate de sursele regenerabile de energie ?i eficien?a energetic?.

Datorit? interesului ar?tat pentru astfel de activit??i, Agen?ia de Management Energetic ?i-a propus s? reia organizarea acestor lec?ii demonstrative cu elevi, începând cu data de 14 noiembrie 2013.

Lec?iile demonstrative vor cuprinde activit??i experimentale ?i demonstra?ii ale modului de producere a energiei din surse regenerabile ?i de economisire a energiei, utilizându-se seturile educa?ionale din dotarea AMEMM ?i se vor derula s?pt?mânal, în zilele de joi dup? cum urmeaz?: 14 noiembrie, 21 noiembrie, 28 noiembrie ?i 5 decembrie 2013 , în dou? sesiuni între orele: 08.20-09.40 ?i 10.20-11.40.

Pentru a v? înscrie ?i a v? programa la lec?iile demonstrative cu elevii, v? rug?m s? contacta?i Agen?ia de Management Energetic Maramure? nr. tel./fax: +40 362.401.665 sau la This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , persoan? de contact Noemi Ganea, mobil 0742.090.782.
Read 10753 times Last modified on Tuesday, 12 November 2013
Acest site web nu reprezint? în mod necesar pozi?ia oficial? a Comisiei Europene.
R?spunderea privind corectitudinea ?i coeren?a informa?iilor prezentate revine ini?iatorilor site-ului web.