1-biomasa 2-hidro 3-geotermica 4-eoliana 5-solara
  • Bun venit pe site-ul AMEMM!
    Sper?m ca acesta s? devin? un instrument util ?i primul loc n care s? c?uta?i informa?ii despre problemele vitale care preocup? ast?zi planeta, cum sunt schimb?rile climatice ?i energia.

    Energia este un element esen?ial al dezvolt?rii durabile, iar eforturile depuse de fiecare dintre noi pentru mbun?t??irea modului n care aceasta este consumat? ?i produs? trebuie s? devin? o prioritate.
    Citeşte mai mult

Top comunicate

mai multe comunicate...

Vineri, 14 Februarie 2014
Evaluaţi acest articol
(0 voturi)
SUBIECT: achizi?ia de echipamente IT aferente proiectului "YES Tineri speciali?ti n energie mpotriva risipei de energie n ?colile din regiunile transfrontaliere" / HUSKROUA/ 1101/104

Agen?ia de Management Energetic Maramures, cu sediul n Baia Mare, cod po?tal 430311, strada Gh. ?incai nr. 46, cam. 19-21, avnd Codul de nregistrare Fiscal? (CIF) 25481171, tel./fax: 0362-401.665, e-mail: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza , va invit? s? depune?i oferta de pre? in scopul atribuirii contractului de: achizi?ie de echipamente IT aferente proiectului "YES Tineri speciali?ti n energie mpotriva risipei de energie n ?colile din regiunile transfrontaliere" / HUSKROUA/ 1101/104.

Context: Aceast? achizi?ie are loc in cadrul proiectului "YES Tineri speciali?ti n energie mpotriva risipei de energie n ?colile din regiunile transfrontaliere" / HUSKROUA/ 1101/104 implementat de c?tre Agen?ia de Management Energetic Maramure?, ?i finan?at prin Programul Opera?ional Comun de Cooperare Transfrontalier? Ungaria Slovacia Romania - Ucraina 2007-2013, contract de finan?are: HUSKROUA/1001/104, perioada de implementare a proiectului de 21 de luni ncepnd din 1 octombrie 2013.

Denumire achizi?ie si specifica?ii: achizi?ia de echipamente IT, dup? cum urmeaz?:
  • Laptop (2 buc??i), cerin?e minime : procesor i5, display 15,6, memorie 4GB, placa video 2 GB, sistem de operare Windows, geanta, mouse.
  • Multifunc?ional? (2 buc??i) cu urm?toarele func?ii: imprimare, copiere, scanare format A4 color.
  • Imprimanta multifunc?ionala de volum mare (1bucat?): format A4, color cu urm?toarele func?ii disponibile: imprimare, scanare, copiere duplex, viteza minim? de imprimare alb-negru: 30-35 ppm.
Toate echipamentele vor fi puse la dispozi?ie de c?tre ofertant avnd consumabilele aferente ?i acesta va avea obliga?ia de a asigura instalarea si configurarea echipamentelor ofertate.

Valoarea estimat? f?r? TVA pentru contract este de 8400 lei.

Durata contractului de furnizare: 1 lun? de la data semnarii contractului de furnizare.
Durata limit? de furnizare/livrare a echipamentelor lT si a software-ului: 10 zile lucr?toare de la emiterea unei comenzi scrise din partea achizitorului.

Adresa la care trebuie transmise/depuse ofertele este: Baia Mare, 430311, Str. Gh. ?incai nr. 46, cam. 19-21, Tel/fax: 0362-401.665; email: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza .

Oferta:
OFERTA trebuie s? specifice valoarea produsului solicitat, n RON, f?r? TVA.

Data limit? pentru depunerea ofertei: 19.02.2014, ora 12.00.

Criteriul de atribuire care va fi utilizat pentru atribuirea contractului de achizi?ie este: oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere al calit??ii ?i pre?ului.

Semnarea contractului
Ofertan?ii vor fi n?tiin?a?i in scris cu privire la rezultatul procedurii.

Adina Dumitru
Director AMEMM
Citit de 12333 ori Ultima modificare Vineri, 14 Februarie 2014
Acest site web nu reprezint? n mod necesar pozi?ia oficial? a Comisiei Europene.
R?spunderea privind corectitudinea ?i coeren?a informa?iilor prezentate revine ini?iatorilor site-ului web.