1-biomasa 2-hidro 3-geotermica 4-eoliana 5-solara
  • Bun venit pe site-ul AMEMM!
    Sper?m ca acesta s? devin? un instrument util ?i primul loc în care s? c?uta?i informa?ii despre problemele vitale care preocup? ast?zi planeta, cum sunt schimb?rile climatice ?i energia.

    Energia este un element esen?ial al dezvolt?rii durabile, iar eforturile depuse de fiecare dintre noi pentru îmbun?t??irea modului în care aceasta este consumat? ?i produs? trebuie s? devin? o prioritate.
    Read more...

Top comunicate

mai multe comunicate...

Propunere proiect Eco-energie

Monday, 28 April 2014
Rate this item
(0 votes)
Agen?ia de Management Energetic Maramure? colaboreaz? cu asocia?ii din România (Asocia?ia Greenitiative, WWF Romania ?i Viitor Plus – Asocia?ia pentru dezvoltare durabil?) pentru promovarea unui proiect de eco-educatie denumit "?coli verzi" care î?i propune în esen?? s? introduc? eco-educa?ia ca disciplin? op?ional? în curricula ciclului gimnazial.

În fi?ierele ata?ate g?si?i o descriere mai detaliat? a proiectului.

V? transmitem totodat? un anun? pentru selec?ia cadrelor didactice interesate de educa?ia de mediu ?i dezvoltarea durabil? care vor face parte din grupul ?int? în proiect: profesori autori ?i profesori promotori.

Pentru cei interesati, termenul limit? de transmitere a CV-urilor ?i a scrisorilor de inten?ie este 30 aprilie 2014 (la adresa de mail This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ).
Download attachments:
Read 11235 times Last modified on Monday, 28 April 2014
Acest site web nu reprezint? în mod necesar pozi?ia oficial? a Comisiei Europene.
R?spunderea privind corectitudinea ?i coeren?a informa?iilor prezentate revine ini?iatorilor site-ului web.