1-biomasa 2-hidro 3-geotermica 4-eoliana 5-solara
  • Bun venit pe site-ul AMEMM!
    Sper?m ca acesta s? devin? un instrument util ?i primul loc în care s? c?uta?i informa?ii despre problemele vitale care preocup? ast?zi planeta, cum sunt schimb?rile climatice ?i energia.

    Energia este un element esen?ial al dezvolt?rii durabile, iar eforturile depuse de fiecare dintre noi pentru îmbun?t??irea modului în care aceasta este consumat? ?i produs? trebuie s? devin? o prioritate.
    Read more...

Top comunicate

mai multe comunicate...

Monday, 16 June 2014
Rate this item
(1 Vote)
Concursul "Energy Games – Energy Takes Shape" s-a încheiat, mul?umim tuturor participan?ilor!

Juriul se va întruni ?i va evalua lucr?rile depuse, avându-se în vedere originalitatea lucr?rilor ?i felul în care acestea contribuie la efortul de a reduce consumul de energie ?i accentueaz? importan?a surselor regenerabile de energie.

Câ?tig?torii se vor anun??, joi 19 iunie 2014 începând cu orele 13.00, la Bibblioteca Jude?ean? Petre Dulfu în cadrul unei ceremonii unde sunt a?tepta?i s? participe to?i cei care s-au înscris în cadrul concursului nostru.

V? a?tept?m cu drag!
Read 15509 times Last modified on Tuesday, 17 June 2014
Acest site web nu reprezint? în mod necesar pozi?ia oficial? a Comisiei Europene.
R?spunderea privind corectitudinea ?i coeren?a informa?iilor prezentate revine ini?iatorilor site-ului web.