Imprimă această pagină

Masă rotundă cu reprezentanți ai primăriei Baia Mare organizată în cadrul proiectului C-Track 50

Miercuri, 21 August 2019
În data de 21 august 2019, Agenția de Management Energetic Maramureș-AMEMM a organizat la Centrul Millenium din Baia Mare o nouă masă rotundă în cadrul proiectului C-Track 50, la care au participat reprezentanți ai Primăriei Baia Mare și ai Agenției Locale a Energiei Alba -ALEA, experți consultanți în cadrul proiectului.
Întâlnirea a avut ca scop actualizarea planului de acțiune pentru energie durabilă (PAED 2020) la planul de acțiune pentru energie durabilă și climă (PAEDC 2030) la nivelul Municipiului Baia Mare. Masa rotunda a fost deschisă de d-na Adina Dumitru, directorul Agenției de Management Energetic Maramureș-AMEMM care a prezentat pe scurt scurt proiectului C-Track 50 (www.c-track50.eu), finanțat prin programul Horizon 2020 pentru cercetare și inovare, având ca scop mobilizarea și îndrumarea autorităților publice în definirea priorităților pe termen lung ale politicilor energetice, promovarea guvernării multi-nivel și sprijinirea autorităților regionale și locale în dezvoltarea, finanțarea și implementarea unor proiecte ambițioase integrate, a unor planuri de acțiune privind politica energetică durabilă și politica în domeniul climei, în vederea atingerii rezilienței climatice și a carbon neutralității până în anul 2050.
 
Au mai fost prezentate: parteneriatul proiectului, coordonat de Universitatea Națională Tehnică Atena din Grecia, din care mai fac parte și alte organizații și agenții de mediu din Grecia, Franța, Germania, Spania, Portugalia, Polonia, Croația, Ungaria, Letonia, Austria și FEDARENE (Federația Europeană a Agențiilor și Regiunilor pentru Energie și Mediu) din Belgia; grupurile țină; rezultatele estimate și 2 concepte importante din cadrul proiectului – Carbon neutralitate și Guvernanța multi-nivel.
 
După o scurtă prezentare a Agenției Locale a Energiei Alba -ALEA și a proiectelor derulate de aceasta, dl. Florin Andronescu, directorul Agenției, consultant în cadrul proiectului C-Track 50, a prezentat Angajamentul Municipiului Baia Mare în cadrul Convenției Primarilor (CoM), primăria Baia Mare fiind semnatară a acestie convenții și realizând Planul de acțiune pentru energie durabilă pentru perioada 2011-2020. Este nevoie ca acest angajament să fie reînnoit în cadrul Convenției Primarilor (CoM) 2030, realizându-se apoi Planul de acțiune pentru energie durabilă și climă PAEDC 2030. Tranziția de la Planul de acțiune pentru energie durabilă PAED 2020 la Planul de acțiune pentru energie durabilă și climă PAEDC 2030 se va face prin introducerea unor acțiuni în domeniul climei, a riscurilor asociate cu evenimente climaterice extreme, a riscurilor sociale care trebuie avute în vedere, a acțiunilor integratoare cum ar fi cele de alarmare a populației n situații de risc.
 
O mare importantă în elaborarea unui Plan de acțiune pentru energie durabilă și climă PAEDC 2030 o au viziunea și strategia în domeniul energiei durabile, dar și actualizarea țintelor locale de reducere a emisiilor de CO2.
 
Etapele realizării PAEDC 2030 Baia Mare vor avea în vedere stadiul actual al planificării energetice durabile, actualizat cu acțiunile și proiectele derulate de municipalitatea Baia Mare, sau cu cele aflate în implementare în domeniul eficienței energetice în clădiri publice și rezidențiale, a mobilității și transportului local durabil, iluminatului eficient și a utilizării resurselor de energie regenerabile. Se va constitui un grup de lucru dedicat PAEDC 2030, cu responsabilități clar definite, o primă activitate fiind cea de colectare a datelor energetice relevante. Armonizarea PAEDC 2030 Baia Mare cu alte documente de planificare relevante de la nivel local va fi de asemenea avută în vedere. Consultantul a prezentat pe scurt tipurile de date energetice și climatice necesare de la nivel local și modalități de culegere a datelor, precum și chestionarul de evaluare la nivel local privind riscurile climatice. La finalul întâlnirii au avut loc discuții și s-au prezentat propuneri de acțiuni în domeniul energiei durabile și în domeniul adaptării la schimbări climatice până în 2030 la nivelul Municipiului Baia Mare.