1-biomasa 2-hidro 3-geotermica 4-eoliana 5-solara
 • Bun venit pe site-ul AMEMM!
  Sperăm ca acesta să devină un instrument util şi primul loc în care să căutaţi informaţii despre problemele vitale care preocupă astăzi planeta, cum sunt schimbările climatice şi energia.

  Energia este un element esenţial al dezvoltării durabile, iar eforturile depuse de fiecare dintre noi pentru îmbunătăţirea modului în care aceasta este consumată şi produsă trebuie să devină o prioritate.
  Citeşte mai mult

Biroul Tehnic

Adina Dumitru
Adina Dumitru, director

Oana Chiorean
Oana Chiorean, specialist în comunicare

Cristina Barbul
Cristina Barbul, contabil

Izabella OjanIzabella Ojan, asistent manager
pptPrezentare AMEMM (format PPT)   ---   pdfPrezentare AMEMM (format PDF)

Agenţia de Management Energetic Maramureş (AMEMM) s-a constituit în anul 2009 ca organizaţie neguvernamentală, non-profit şi apolitică, în conformitate cu prevederile Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, ale contractului de grant, Actului Constitutiv şi Statutului.

Statutul juridic

Agenţia are statutul juridic de organizaţie non-guvernamentală, se bucură de autonomie în funcţionare şi de coordonarea Consiliului Judeţean Maramureş, funcţionând cu buget autonom şi în colaborare cu autorităţile locale din judeţ, agenţii de energie naţionale şi internaţionale, agenţii şi societăţi comerciale cu experienţă în domeniul energiei şi al protecţiei mediului, mediul universitar, principalii consumatori sau furnizori locali de energie şi alte organizaţii neguvernamentale din domeniul protecţiei mediului.

Scopul general al Agenţiei este:
 • promovarea conceptului de energie durabilă şi a principiilor de management al energiei la nivelul autorităţilor locale, instituţiilor de învăţământ, sănătate, agenţilor economici (indiferent de forma de proprietate), etc.;
 • transpunerea în plan local, regional şi naţional a acquis-ului comunitar al politicii energetice europene;
 • încurajarea pătrunderii pe piaţa locală a tehnologiilor regenerabile şi a tehnologiilor de eficientizare energetică;
 • schimbarea mentalităţii şi comportamentului utilizatorilor de energie;
 • promovarea la nivel regional, naţional, european şi internaţional a intereselor locale şi atragerea de finanţatori pentru programele şi proiectele locale de dezvoltare economică şi socială specifice domeniului energiei, protejării mediului, precum şi altor domenii în legătură cu acestea;
 • promovarea mecanismelor de finanţare existente (programe naţionale, FREE, BERD etc.).

Grupuri ţintă
 • Autorităţile Locale – asistenţă în definirea politicii de utilizare eficientă a energiei şi a politicii de mediu la nivelul comunităţii locale;
 • Structuri naţionale şi europene în domeniul energiei şi al protecţiei mediului;
 • Cetăţeni, firme private şi autorităţi care vor beneficia de informaţii şi consultanţă gratuite în probleme de energie şi mediu şi de servicii energetice adaptate nevoilor proprii;
 • Elevi şi cadre didactice care vor beneficia de cursuri şi programe educaţionale cu privire la schimbările climatice, utilizarea eficientă a energiei şi potenţialul oferit de sursele regenerabile de energie.

Activităţi
 • crearea unui plan energetic la nivelul judeţului;
 • crearea unei baze de date privind consumul de energie, respectiv sursele de energie din judeţ;
 • promovarea unor proiecte de eficienţă energetică în clădirile publice, unităţi economice, locuinţe;
 • promovarea implementării unor sisteme de producere a energiei din surse regenerabile;
 • promovarea sistemelor de cogenerare şi a eficienţei energetice în sistemele de încălzire centrală;
 • crearea unui Info Point Energie şi a unei pagini de internet prin care se vor furniza informaţii cu privire la măsurile simple care se pot lua pentru economisirea energiei sau ce tip de aparatura poate fi folosit pentru a beneficia de un grad de confort maxim şi a plăti cât mai puţin pentru facturile la utilităţi, la programele de finanţare naţională şi europeană a proiectelor de energie şi de mediu, legislaţie naţională şi europeană, facilităţi etc.;
 • promovarea achiziţiilor publice verzi de către instituţiile publice;
 • furnizarea de servicii de certificare energetică a clădirilor, audituri energetice, bilanţuri electroenergetice şi termoenergetice;
 • creşterea gradului de informare şi educare în domeniul energiei durabile în rândul populaţiei, factorilor de decizie din administraţia publică locală şi din sectorul privat, prin organizarea de seminarii şi conferinţe, campanii de informare şi conştientizare, precum şi campanii de educare şi instruire în şcoli şi grădiniţe;
 • participare şi consultanţă în elaborarea de proiecte de energie pe diverse linii de finanţare.
Mai multe din această categorie: Membrii fondatori »
Acest site web nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Comisiei Europene.
Răspunderea privind corectitudinea şi coerenţa informaţiilor prezentate revine iniţiatorilor site-ului web.