1-biomasa 2-hidro 3-geotermica 4-eoliana 5-solara
 • Bun venit pe site-ul AMEMM!
  Sper?m ca acesta s? devin? un instrument util ?i primul loc n care s? c?uta?i informa?ii despre problemele vitale care preocup? ast?zi planeta, cum sunt schimb?rile climatice ?i energia.

  Energia este un element esen?ial al dezvolt?rii durabile, iar eforturile depuse de fiecare dintre noi pentru mbun?t??irea modului n care aceasta este consumat? ?i produs? trebuie s? devin? o prioritate.
  Citeşte mai mult

Energia hidro

Evaluaţi acest articol
(3 voturi)
n cadrul SRE, energia hidro este considerat? energie furnizat? de unit??i hidroenergetice cu putere instalat? sub 10 MW (adic? "hidroenergie mic?" ob?inut? n microhidrocentrale).

n momentul de fa?? exist? preocup?ri de valorificarea micropoten?ialului hidroenergetic att n ?ar? ct ?i la nivel interna?ional, n multe ??ri acesta fiind deja integral amenajat.

Poten?ialul hidroenergetic reprezint? energia disponibil? a unui volum de ap? ?i caracterizeaz? valoric resursele hidroenergetice ale apei de pe un teritoriu. Poten?ialul hidroenergetic teoretic reprezint? energia total? disponibil? a apelor precipitate sau care se scurg pe suprafa?a unui teritoriu (de suprafa?? din precipita?ii sau din scurgere) sau de pe cursurile de ap? (liniar), f?r? a ?ine seama de posibilit??ile tehnice de amenajare, pierderile de debit, de c?dere ?i de randamentul de transformare a energiei hidraulice n energie electric?.

Principii tehnologice de baz?

ntr-o microhidrocentral? energia poten?ial? disponibil? sau c?derea brut? este convertit? n energie electric? prin intemediul principalelor componente ale sistemului hidroenergetic.

Microhidrocentralele pot fi amplasate fie n zone muntoase, unde rurile sunt repezi, fie n zone joase, cu ruri mari. n figura de mai jos sunt prezentate cele mai des ntlnite patru tipuri de amenaj?ri ale microhidrocentralelor.

Tipuri de amenajari hidrotehnice
Tipuri de amenaj?ri hidrotehnice

Principalele componente ale unei microhidrocentrale sunt:
 • acumularea constituie o form? de stocare a energiei poten?iale disponibile;
 • sistemul de transfer include priza de ap? ?i circuitul de transfer (canalul, conducta for?at?, etc.) unde o parte din energia disponibil? este convertit? n energie cinetic?;
 • turbina hidrulic? componenta centralei unde energia apei este convertit? n energie mecanic?;
 • rotorul generatorului energia mecanic? transmis? prin intermediul arborelui c?tre rotor conduce la producerea de energie electric?;
 • linia de leg?tur? la re?ea prin intermediul acesteia microhidrocentrala este conectat? la re?ea pentru a furniza energie electric? consumatorilor.

Cantitatea de energie produs? ntr-o microhidrocentral? depinde de doi factori:
 1. n?l?imea de c?dere a apei pe vertical?: cu ct este mai mare, cu att este mai mare puterea generat?.
 2. Debitul de ap? ce trece prin turbin?: puterea produs? este propor?ional? cu volumul de ap? ce trece prin turbin? n unitatea de timp (secund?, minut).

Sistemele de microhidrocentrale se mpart n dou? categorii importante de turbine:

Turbine pentru n?l?imi mari de ap? ?i debite mici, turbinele de impuls: Puterea produs? ntr-o turbin? de impuls este dat? integral de momentul de lovire a apei n paletele turbinei. Aceast? ap? creeaz? o impingere direct? sau de impuls a paletelor, de aici ?i denumirea.

Turbinele pentru n?l?imi mici de ap? ?i debite mari, turbinele de reac?iune: Pot func?iona la n?l?imi de ap? foarte mici de pn? la 0,6 m au nevoie de o mult mai mare cantitate de ap? comparativ cu turbinele de impuls.

Resursele de ap? tehnic utilizabile din bazinul hidrografic Some?-Tisa aferent jude?ului Maramure? sunt:
 • resurs? de suprafa?? utilizabil?: 900 milioane de mc;
 • resurs? din subteran utilizabil?: 200 milioane de mc.

Suprafa?a total? a bazinului hidrografic Some?-Tisa este de 15.207 km2 din care 3.067 km2 sunt n jude?ul Maramure? (20,2 %).

Pentru prezentul proiect sau utilizat doar datele referitoare la resursele de ap? de suprafa?? valorificabile pentru microhidrocentrale.

Modul de calcul utilizat la fi?ele energetice ale localit??ilor, pentru estimarea poten?ialului hidro

Pentru determinarea poten?ialului de energie electric? care se poate ob?ine prin amplasarea de microhidrocentrale pe rurile disponibile din fiecare localitate n parte s-a determinat poten?ialul tehnic amenajabil. Acesta reprezint? acea parte a poten?ialului teoretic care poate fi valorificat prin transformarea energiei hidraulice a cursurilor de ap? n energie electric?, prin amenajarea hidroenergetic? a sectorului de ru analizat.

Pentru determinarea poten?ialului s-a avut n vedere diferen?a de nivel ?i debitul mediu multianual, nregistrate pe fiecare por?iune de ru aferente localit??ilor. n acela?i timp s-au exclus din exprimarea poten?ialului tronsoanele de ruri pe care exist? deja amenj?ri hidroenergetice sau sunt emise certificate de urbanism pentru astfel de investi?ii.

Pentru exprimarea poten?ialului hidroenergetic la nivelul domeniului public al jude?ului Maramure? s-au nsumat valorile ob?inute pentru fiecare localitate n parte.
Biomasă
 • Biomasa cuprinde toate formele de material vegetal ?i animal, crescute pe suprafa?a terestr?, n ap? sau pe ap?, precum ?i substan?ele produse prin dezvoltarea biologic?. Termenul de biomas? se aplic? masei de substan?? generat? prin…
mai mult...
Hidro
 • n cadrul SRE, energia hidro este considerat? energie furnizat? de unit??i hidroenergetice cu putere instalat? sub 10 MW (adic? "hidroenergie mic?" ob?inut? n microhidrocentrale). n momentul de fa?? exist? preocup?ri…
mai mult...
Geotermală
 • Energia geotermal? reprezint? diverse categorii particulare de energie termic?, pe care le con?ine scoar?a terestr?. Cu ct se coboar? mai adnc n interiorul scoar?ei terestre, temperatura cre?te ?i teoretic energia geotermal? poate s? fie utilizat?…
mai mult...
Eoliană
 • Vntul reprezint? mi?carea aerului datorat? maselor de aer cu temperaturi diferite. Temperaturile diferite sunt cauzate de masele de ap? ?i pmnt care absorb diferit c?ldura soarelui. La scar? global? mi?c?rile masive de aer sunt cauzate…
mai mult...
Solară
 • Soarele este cea mai curat? ?i sigur? surs? de energie de care putem dispune, acesta rev?rsnd pe planet? o cantitate de energie de 15.000 de ori mai mare dect necesarul mondial. Satisfacerea nevoii energetice tot…
mai mult...
Acest site web nu reprezint? n mod necesar pozi?ia oficial? a Comisiei Europene.
R?spunderea privind corectitudinea ?i coeren?a informa?iilor prezentate revine ini?iatorilor site-ului web.