1-biomasa 2-hidro 3-geotermica 4-eoliana 5-solara
 • Bun venit pe site-ul AMEMM!
  Sperăm ca acesta să devină un instrument util şi primul loc în care să căutaţi informaţii despre problemele vitale care preocupă astăzi planeta, cum sunt schimbările climatice şi energia.

  Energia este un element esenţial al dezvoltării durabile, iar eforturile depuse de fiecare dintre noi pentru îmbunătăţirea modului în care aceasta este consumată şi produsă trebuie să devină o prioritate.
  Citeşte mai mult

Energia hidro

Evaluaţi acest articol
(3 voturi)
În cadrul SRE, energia hidro este considerată energie furnizată de unităţi hidroenergetice cu putere instalată sub 10 MW (adică "hidroenergie mică" obţinută în microhidrocentrale).

În momentul de faţă există preocupări de valorificarea micropotenţialului hidroenergetic atât în ţară cât şi la nivel internaţional, în multe ţări acesta fiind deja integral amenajat.

Potenţialul hidroenergetic reprezintă energia disponibilă a unui volum de apă şi caracterizează valoric resursele hidroenergetice ale apei de pe un teritoriu. Potenţialul hidroenergetic teoretic reprezintă energia totală disponibilă a apelor precipitate sau care se scurg pe suprafaţa unui teritoriu (de suprafaţă din precipitaţii sau din scurgere) sau de pe cursurile de apă (liniar), fără a ţine seama de posibilităţile tehnice de amenajare, pierderile de debit, de cădere şi de randamentul de transformare a energiei hidraulice în energie electrică.

Principii tehnologice de bază

Într-o microhidrocentrală energia potenţială disponibilă sau căderea brută este convertită în energie electrică prin intemediul principalelor componente ale sistemului hidroenergetic.

Microhidrocentralele pot fi amplasate fie în zone muntoase, unde râurile sunt repezi, fie în zone joase, cu râuri mari. În figura de mai jos sunt prezentate cele mai des întâlnite patru tipuri de amenajări ale microhidrocentralelor.

Tipuri de amenajari hidrotehnice
Tipuri de amenajări hidrotehnice

Principalele componente ale unei microhidrocentrale sunt:
 • acumularea – constituie o formă de stocare a energiei potenţiale disponibile;
 • sistemul de transfer – include priza de apă şi circuitul de transfer (canalul, conducta forţată, etc.) unde o parte din energia disponibilă este convertită în energie cinetică;
 • turbina hidrulică – componenta centralei unde energia apei este convertită în energie mecanică;
 • rotorul generatorului – energia mecanică transmisă prin intermediul arborelui către rotor conduce la producerea de energie electrică;
 • linia de legătură la reţea – prin intermediul acesteia microhidrocentrala este conectată la reţea pentru a furniza energie electrică consumatorilor.

Cantitatea de energie produsă într-o microhidrocentrală depinde de doi factori:
 1. Înălţimea de cădere a apei pe verticală: cu cât este mai mare, cu atât este mai mare puterea generată.
 2. Debitul de apă ce trece prin turbină: puterea produsă este proporţională cu volumul de apă ce trece prin turbină în unitatea de timp (secundă, minut).

Sistemele de microhidrocentrale se împart în două categorii importante de turbine:

Turbine pentru înălţimi mari de apă şi debite mici, turbinele de impuls: Puterea produsă într-o turbină de impuls este dată integral de momentul de lovire a apei în paletele turbinei. Această apă creează o impingere directă sau de impuls a paletelor, de aici şi denumirea.

Turbinele pentru înălţimi mici de apă şi debite mari, turbinele de reacţiune: Pot funcţiona la înălţimi de apă foarte mici de până la 0,6 m au nevoie de o mult mai mare cantitate de apă comparativ cu turbinele de impuls.

Resursele de apă tehnic utilizabile din bazinul hidrografic Someş-Tisa aferent judeţului Maramureş sunt:
 • resursă de suprafaţă utilizabilă: 900 milioane de mc;
 • resursă din subteran utilizabilă: 200 milioane de mc.

Suprafaţa totală a bazinului hidrografic Someş-Tisa este de 15.207 km2 din care 3.067 km2 sunt în judeţul Maramureş (20,2 %).

Pentru prezentul proiect sau utilizat doar datele referitoare la resursele de apă de suprafaţă valorificabile pentru microhidrocentrale.

Modul de calcul utilizat la fişele energetice ale localităţilor, pentru estimarea potenţialului hidro

Pentru determinarea potenţialului de energie electrică care se poate obţine prin amplasarea de microhidrocentrale pe râurile disponibile din fiecare localitate în parte s-a determinat potenţialul tehnic amenajabil. Acesta reprezintă acea parte a potenţialului teoretic care poate fi valorificat prin transformarea energiei hidraulice a cursurilor de apă în energie electrică, prin amenajarea hidroenergetică a sectorului de râu analizat.

Pentru determinarea potenţialului s-a avut în vedere diferenţa de nivel şi debitul mediu multianual, înregistrate pe fiecare porţiune de râu aferente localităţilor. În acelaşi timp s-au exclus din exprimarea potenţialului tronsoanele de râuri pe care există deja amenjări hidroenergetice sau sunt emise certificate de urbanism pentru astfel de investiţii.

Pentru exprimarea potenţialului hidroenergetic la nivelul domeniului public al judeţului Maramureş s-au însumat valorile obţinute pentru fiecare localitate în parte.
Biomasă
 • Biomasa cuprinde toate formele de material vegetal şi animal, crescute pe suprafaţa terestră, în apă sau pe apă, precum şi substanţele produse prin dezvoltarea biologică. Termenul de biomasă se aplică masei de substanţă generată prin…
mai mult...
Hidro
 • În cadrul SRE, energia hidro este considerată energie furnizată de unităţi hidroenergetice cu putere instalată sub 10 MW (adică "hidroenergie mică" obţinută în microhidrocentrale). În momentul de faţă există preocupări…
mai mult...
Geotermală
 • Energia geotermală reprezintă diverse categorii particulare de energie termică, pe care le conţine scoarţa terestră. Cu cât se coboară mai adânc în interiorul scoarţei terestre, temperatura creşte şi teoretic energia geotermală poate să fie utilizată…
mai mult...
Eoliană
 • Vântul reprezintă mişcarea aerului datorată maselor de aer cu temperaturi diferite. Temperaturile diferite sunt cauzate de masele de apă şi pâmânt care absorb diferit căldura soarelui. La scară globală mişcările masive de aer sunt cauzate…
mai mult...
Solară
 • Soarele este cea mai curată şi sigură sursă de energie de care putem dispune, acesta revărsând pe planetă o cantitate de energie de 15.000 de ori mai mare decât necesarul mondial. Satisfacerea nevoii energetice tot…
mai mult...
Acest site web nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Comisiei Europene.
Răspunderea privind corectitudinea şi coerenţa informaţiilor prezentate revine iniţiatorilor site-ului web.