1-biomasa 2-hidro 3-geotermica 4-eoliana 5-solara
 • Bun venit pe site-ul AMEMM!
  Sper?m ca acesta s? devin? un instrument util ?i primul loc n care s? c?uta?i informa?ii despre problemele vitale care preocup? ast?zi planeta, cum sunt schimb?rile climatice ?i energia.

  Energia este un element esen?ial al dezvolt?rii durabile, iar eforturile depuse de fiecare dintre noi pentru mbun?t??irea modului n care aceasta este consumat? ?i produs? trebuie s? devin? o prioritate.
  Citeşte mai mult

Energia geotermal?

Evaluaţi acest articol
(1 Vot)
Energia geotermal? reprezint? diverse categorii particulare de energie termic?, pe care le con?ine scoar?a terestr?. Cu ct se coboar? mai adnc n interiorul scoar?ei terestre, temperatura cre?te ?i teoretic energia geotermal? poate s? fie utilizat? tot mai eficient, singura problem? fiind reprezentat? de adncimea la care este disponibil? aceast? energie.

Din punct de vedere al poten?ialului termic, energia geotermal? poate fi clasificat? n dou? categorii:
 • Energie geotermal? de poten?ial termic ridicat;
 • Energie geotermal? de poten?ial termic sc?zut.

Energia geotermal? de poten?ial termic ridicat

Acest tip de energie geotermal? este caracterizat? prin nivelul ridicat al temperaturilor la care este disponibil? ?i poate fi transformat? direct n energie electric? sau termic?.

Energia geotermal? de poten?ial termic sc?zut

Acest tip de energie geotermal? este caracterizat? prin nivelul relativ sc?zut al temperaturilor la care este disponibil? ?i poate fi utilizat? numai pentru nc?lzire, fiind imposibil? conversia acesteia n energie electric?.

Energia geotermal? de poten?ial termic sc?zut, este disponibil? chiar la suprafa?a scoar?ei terestre, fiind mult mai u?or de exploatat dect energia geotermal? de poten?ial termic ridicat. n figura de mai jos se observ? c? ncepnd de la adncimi foarte reduse, temperatura solului poate fi considerat? relativ constant? pe durata ntregului an.

Variatia temperaturii solului pe adancime
Varia?ia temperaturii solului pe adncime

Exploatarea energiei geotermale de poten?ial termic sc?zut necesit? echipamente special concepute pentru ridicarea temperaturii pn? la un nivel care s? permit? nc?lzirea ?i/sau prepararea apei calde, ceea ce reprezint? un dezavantaj fa?? de energia geotermal? de poten?ial termic ridicat. Echipamentele men?ionate sunt reprezentate de pompele de c?ldur?.

Resurse geotermale la nivelul Romniei

Prospec?iunea geotermic? realizat? prin m?sur?tori ale temperaturii a permis elaborarea unor har?i geotermice pentru ntregul teritoriu al Romniei, eviden?iind distribu?ia temperaturii la adncimi de 1,2,3 ?i 5 km.

Distributia resurselor geotermale in Romania
Distribu?ia resurselor geotermale n Romnia

Aceste h?r?i indic? ca zone favorabile pentru concentrarea resurselor geotermale suprafe?ele circumscrise de 60-120 oC (pentru exploatarea apelor geotermale pentru producerea de energie termic?) ?i suprafe?e n care temperatura la 3 km adncime dep??e?te 140 oC (zone posibile pentru exploatarea energiei geotermice n vederea gener?rii de energie electric?).

Pentru primul tip de resurse (sisteme geotermale dominant convective) sunt caracteristice ariile din Cmpia de Vest, n timp ce pentru cel de-al doilea tip sunt caracteristice sistemele geotermale dominant conductive situate n aria de dezvoltare a vulcanismului neogencuaternar din Carpa?ii Orientali: Oa?-Guti-?ible? ?i, repectiv, C?limani-Gurghiu-Harghita.

Principiul de func?ionare a unei pompe geotermale

Elementul principal al unei pompe geotermale l reprezint? agentul frigorific din circuitul pompei de c?ldur? prin intermediul c?ruia se realizeaz? procesul de captare ?i cedare a energiei.

Pompele de c?ldur? reprezint? o solu?ie la echipamentele cu func?ionare pe combustibil clasic (gaz, combustibil solid sau lichid). Aceste echipamente prezint? avantajul c? sunt total nepoluante, iar costul de exploatare este redus. Principiul de func?ionare este diferit de cel al sistemelor conven?ionale, care ard un combustibil, gaz metan, propan sau combustibil lichid, pentru a produce energie. C?ldura natural? a p?mntului este captat? de un sistem de ?evi ngropate prin care circul? un fluid, de obicei un amestec de ap? cu antigel. n timpul iernii, fluidul absoarbe energia p?mntului ?i o transport? n cl?dire. n interior, pompele de c?ldur? concentreaz? c?ldura ?i o distribuie la o temperatur? mai mare. Vara, procesul este inversat, excesul de c?ldur? din cl?dire este extras de pompa de c?ldur? ?i dispersat n p?mnt. Pentru a m?ri eficien?a sistemului, excesul de c?ldur? din cl?dire, n loc s? fie trimis n p?mnt, este folosit la producerea apei calde menajere. Sistemele geotermale r?cesc cl?direa n acela?i mod n care func?ioneaz? un frigider, adic? extr?gnd c?ldura din cl?dire, nu introducnd frig.

Surse de energie pentru pompele geotermale

Surse de energie pentru pompele geotermale

Din punct de vedere al tipului constructiv sunt trei tipuri de pompe de c?ldur?: sol ap?, aer ap? ?i ap? ap?. Cele mai utilizate pompe de c?ldur? sunt pompele sol-ap? (pompe de c?ldur? care extrag c?ldura din sol prin intermediul unei re?ele de conducte).

La nivelul jude?ului Maramure? se identific? unele zone cu poten?ial geotermal teoretic. Pentru realizarea de investi?ii privind valorificarea poten?ialului geotermal al acestor zone sunt necesare studii geotehnice specializate.
Biomasă
 • Biomasa cuprinde toate formele de material vegetal ?i animal, crescute pe suprafa?a terestr?, n ap? sau pe ap?, precum ?i substan?ele produse prin dezvoltarea biologic?. Termenul de biomas? se aplic? masei de substan?? generat? prin…
mai mult...
Hidro
 • n cadrul SRE, energia hidro este considerat? energie furnizat? de unit??i hidroenergetice cu putere instalat? sub 10 MW (adic? "hidroenergie mic?" ob?inut? n microhidrocentrale). n momentul de fa?? exist? preocup?ri…
mai mult...
Geotermală
 • Energia geotermal? reprezint? diverse categorii particulare de energie termic?, pe care le con?ine scoar?a terestr?. Cu ct se coboar? mai adnc n interiorul scoar?ei terestre, temperatura cre?te ?i teoretic energia geotermal? poate s? fie utilizat?…
mai mult...
Eoliană
 • Vntul reprezint? mi?carea aerului datorat? maselor de aer cu temperaturi diferite. Temperaturile diferite sunt cauzate de masele de ap? ?i pmnt care absorb diferit c?ldura soarelui. La scar? global? mi?c?rile masive de aer sunt cauzate…
mai mult...
Solară
 • Soarele este cea mai curat? ?i sigur? surs? de energie de care putem dispune, acesta rev?rsnd pe planet? o cantitate de energie de 15.000 de ori mai mare dect necesarul mondial. Satisfacerea nevoii energetice tot…
mai mult...
Acest site web nu reprezint? n mod necesar pozi?ia oficial? a Comisiei Europene.
R?spunderea privind corectitudinea ?i coeren?a informa?iilor prezentate revine ini?iatorilor site-ului web.