1-biomasa 2-hidro 3-geotermica 4-eoliana 5-solara
 • Bun venit pe site-ul AMEMM!
  Sperăm ca acesta să devină un instrument util şi primul loc în care să căutaţi informaţii despre problemele vitale care preocupă astăzi planeta, cum sunt schimbările climatice şi energia.

  Energia este un element esenţial al dezvoltării durabile, iar eforturile depuse de fiecare dintre noi pentru îmbunătăţirea modului în care aceasta este consumată şi produsă trebuie să devină o prioritate.
  Citeşte mai mult

Energia geotermală

Evaluaţi acest articol
(1 Vot)
Energia geotermală reprezintă diverse categorii particulare de energie termică, pe care le conţine scoarţa terestră. Cu cât se coboară mai adânc în interiorul scoarţei terestre, temperatura creşte şi teoretic energia geotermală poate să fie utilizată tot mai eficient, singura problemă fiind reprezentată de adâncimea la care este disponibilă această energie.

Din punct de vedere al potenţialului termic, energia geotermală poate fi clasificată în două categorii:
 • Energie geotermală de potenţial termic ridicat;
 • Energie geotermală de potenţial termic scăzut.

Energia geotermală de potenţial termic ridicat

Acest tip de energie geotermală este caracterizată prin nivelul ridicat al temperaturilor la care este disponibilă şi poate fi transformată direct în energie electrică sau termică.

Energia geotermală de potenţial termic scăzut

Acest tip de energie geotermală este caracterizată prin nivelul relativ scăzut al temperaturilor la care este disponibilă şi poate fi utilizată numai pentru încălzire, fiind imposibilă conversia acesteia în energie electrică.

Energia geotermală de potenţial termic scăzut, este disponibilă chiar la suprafaţa scoarţei terestre, fiind mult mai uşor de exploatat decât energia geotermală de potenţial termic ridicat. În figura de mai jos se observă că începând de la adâncimi foarte reduse, temperatura solului poate fi considerată relativ constantă pe durata întregului an.

Variatia temperaturii solului pe adancime
Variaţia temperaturii solului pe adâncime

Exploatarea energiei geotermale de potenţial termic scăzut necesită echipamente special concepute pentru ridicarea temperaturii până la un nivel care să permită încălzirea şi/sau prepararea apei calde, ceea ce reprezintă un dezavantaj faţă de energia geotermală de potenţial termic ridicat. Echipamentele menţionate sunt reprezentate de pompele de căldură.

Resurse geotermale la nivelul României

Prospecţiunea geotermică realizată prin măsurători ale temperaturii a permis elaborarea unor harţi geotermice pentru întregul teritoriu al României, evidenţiind distribuţia temperaturii la adâncimi de 1,2,3 şi 5 km.

Distributia resurselor geotermale in Romania
Distribuţia resurselor geotermale în România

Aceste hărţi indică ca zone favorabile pentru concentrarea resurselor geotermale suprafeţele circumscrise de 60-120 oC (pentru exploatarea apelor geotermale pentru producerea de energie termică) şi suprafeţe în care temperatura la 3 km adâncime depăşeşte 140 oC (zone posibile pentru exploatarea energiei geotermice în vederea generării de energie electrică).

Pentru primul tip de resurse (sisteme geotermale dominant convective) sunt caracteristice ariile din Câmpia de Vest, în timp ce pentru cel de-al doilea tip sunt caracteristice sistemele geotermale dominant conductive situate în aria de dezvoltare a vulcanismului neogencuaternar din Carpaţii Orientali: Oaş-Gutâi-Ţibleş şi, repectiv, Călimani-Gurghiu-Harghita.

Principiul de funcţionare a unei pompe geotermale

Elementul principal al unei pompe geotermale îl reprezintă agentul frigorific din circuitul pompei de căldură prin intermediul căruia se realizează procesul de captare şi cedare a energiei.

Pompele de căldură reprezintă o soluţie la echipamentele cu funcţionare pe combustibil clasic (gaz, combustibil solid sau lichid). Aceste echipamente prezintă avantajul că sunt total nepoluante, iar costul de exploatare este redus. Principiul de funcţionare este diferit de cel al sistemelor convenţionale, care ard un combustibil, gaz metan, propan sau combustibil lichid, pentru a produce energie. Căldura naturală a pământului este captată de un sistem de ţevi îngropate prin care circulă un fluid, de obicei un amestec de apă cu antigel. În timpul iernii, fluidul absoarbe energia pământului şi o transportă în clădire. În interior, pompele de căldură concentrează căldura şi o distribuie la o temperatură mai mare. Vara, procesul este inversat, excesul de căldură din clădire este extras de pompa de căldură şi dispersat în pământ. Pentru a mări eficienţa sistemului, excesul de căldură din clădire, în loc să fie trimis în pământ, este folosit la producerea apei calde menajere. Sistemele geotermale răcesc clădirea în acelaşi mod în care funcţionează un frigider, adică extrăgând căldura din clădire, nu introducând frig.

Surse de energie pentru pompele geotermale

Surse de energie pentru pompele geotermale

Din punct de vedere al tipului constructiv sunt trei tipuri de pompe de căldură: sol – apă, aer – apă şi apă – apă. Cele mai utilizate pompe de căldură sunt pompele sol-apă (pompe de căldură care extrag căldura din sol prin intermediul unei reţele de conducte).

La nivelul judeţului Maramureş se identifică unele zone cu potenţial geotermal teoretic. Pentru realizarea de investiţii privind valorificarea potenţialului geotermal al acestor zone sunt necesare studii geotehnice specializate.
Biomasă
 • Biomasa cuprinde toate formele de material vegetal şi animal, crescute pe suprafaţa terestră, în apă sau pe apă, precum şi substanţele produse prin dezvoltarea biologică. Termenul de biomasă se aplică masei de substanţă generată prin…
mai mult...
Hidro
 • În cadrul SRE, energia hidro este considerată energie furnizată de unităţi hidroenergetice cu putere instalată sub 10 MW (adică "hidroenergie mică" obţinută în microhidrocentrale). În momentul de faţă există preocupări…
mai mult...
Geotermală
 • Energia geotermală reprezintă diverse categorii particulare de energie termică, pe care le conţine scoarţa terestră. Cu cât se coboară mai adânc în interiorul scoarţei terestre, temperatura creşte şi teoretic energia geotermală poate să fie utilizată…
mai mult...
Eoliană
 • Vântul reprezintă mişcarea aerului datorată maselor de aer cu temperaturi diferite. Temperaturile diferite sunt cauzate de masele de apă şi pâmânt care absorb diferit căldura soarelui. La scară globală mişcările masive de aer sunt cauzate…
mai mult...
Solară
 • Soarele este cea mai curată şi sigură sursă de energie de care putem dispune, acesta revărsând pe planetă o cantitate de energie de 15.000 de ori mai mare decât necesarul mondial. Satisfacerea nevoii energetice tot…
mai mult...
Acest site web nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Comisiei Europene.
Răspunderea privind corectitudinea şi coerenţa informaţiilor prezentate revine iniţiatorilor site-ului web.