1-biomasa 2-hidro 3-geotermica 4-eoliana 5-solara
 • Bun venit pe site-ul AMEMM!
  Sperăm ca acesta să devină un instrument util şi primul loc în care să căutaţi informaţii despre problemele vitale care preocupă astăzi planeta, cum sunt schimbările climatice şi energia.

  Energia este un element esenţial al dezvoltării durabile, iar eforturile depuse de fiecare dintre noi pentru îmbunătăţirea modului în care aceasta este consumată şi produsă trebuie să devină o prioritate.
  Citeşte mai mult

Energia eoliană

Evaluaţi acest articol
(1 Vot)
Vântul reprezintă mişcarea aerului datorată maselor de aer cu temperaturi diferite. Temperaturile diferite sunt cauzate de masele de apă şi pâmânt care absorb diferit căldura soarelui.

La scară globală mişcările masive de aer sunt cauzate de diferenţa de temperatură între Ecuator şi Poli. Energia vântului este utilizată pentru generarea de curent electric.

Pentru valorificarea energiei eoliene, la nivel de România s-au realizat estimări pentru determinarea potenţialului eolian. Aceste estimări s-au concretizat în realizarea unei hărţi al potenţialului eolian la nivelul ţării. Pentru determinarea potenţialului eolian la nivelul judeţului Maramureş s-a folosit această hartă. Pentru ca instalarea unei turbine eoliene să fie rentabilă, zona prevăzută trebuie să înregistreze viteze medii anuale ale vântului de peste 4m/s. Măsurătorile anemometrice care duc la aceste valori trebuie să fie efectuate pe o perioadă de cel puţin un an la înălţimea de 50 m (figura de mai jos).

Distributia vitezei medii anuale a vantului pentru inaltimea de 50 m
Distribuţia vitezei medii anuale a vântului pentru înălţimea de 50 m

În România, cu excepţia zonelor montane, unde condiţiile meteorologice dificile fac groaie instalarea şi întreţinerea agregatelor eoliene, viteze egale sau superioare nivelului de 4 m/s se regăsesc în Podişul Central Moldovenesc şi în Dobrogea. Litoralul prezintă şi el potenţial energetic deoarece în această parte a ţării viteza medie anuală a vântului întrece pragul de 4 m/s. În zona litoralului, pe termen scurt şi mediu, potenţialul energetic eolian amenajabil este de circa 2.000 MW, cu o cantitate medie de energie electrică de 4.500 GWh/an.

Pe baza evaluării şi interpretării datelor înregistrate, în România se pot monta instalaţii eoliene cu o capacitate de până la 14.000 MW, ceea ce înseamnă un aport de energie electrică de aproape 23000 GWh/an.

Principiul de funcţionare a unei turbine eoliene

Turbinele eoliene curente funcţionează pe acelaşi principiu ca şi morile de vânt din antichitate: palele unei elice adună energia cinetică a vântului pe care o transformă în electricitate prin intermediul unui generator.

Există două configuraţii generale de bază ale turbinelor eoliene (figura de mai jos):
 • turbine de vânt cu ax vertical, la care axa de rotaţie este perpendiculară pe direcţia vântului;
 • turbine de vânt cu ax orizontal, la care axa de rotaţie este paralelă pe direcţia vântului.

 

Configuratii de baza ale turbinelor de vant
Configuraţii de bază ale turbinelor de vânt

Cele mai utilizate turbine eoliene sunt cele cu ax orizontal. Dimensiunile acestora variază în funcţie de zona de amplasare, respectiv de puterea instalată. (figura de mai jos).

Puterea debitata functie de diametrul rotorului
Puterea debitată funcţie de diametrul rotorului

Conform hărţii distribuţiei potenţialului eolian la nivelul României, pe suprafaţa administrativă a judeţului Maramureş se identifică unele zone care ar avea un potenţial eolian teoretic valorificabil. Pentru determinarea potenţialului real sunt necesare măsurători anemometrice de specialitate, la nivelul de amplasare a turbinei eoliene şi pe o perioadă de minim un an calendaristic.
Biomasă
 • Biomasa cuprinde toate formele de material vegetal şi animal, crescute pe suprafaţa terestră, în apă sau pe apă, precum şi substanţele produse prin dezvoltarea biologică. Termenul de biomasă se aplică masei de substanţă generată prin…
mai mult...
Hidro
 • În cadrul SRE, energia hidro este considerată energie furnizată de unităţi hidroenergetice cu putere instalată sub 10 MW (adică "hidroenergie mică" obţinută în microhidrocentrale). În momentul de faţă există preocupări…
mai mult...
Geotermală
 • Energia geotermală reprezintă diverse categorii particulare de energie termică, pe care le conţine scoarţa terestră. Cu cât se coboară mai adânc în interiorul scoarţei terestre, temperatura creşte şi teoretic energia geotermală poate să fie utilizată…
mai mult...
Eoliană
 • Vântul reprezintă mişcarea aerului datorată maselor de aer cu temperaturi diferite. Temperaturile diferite sunt cauzate de masele de apă şi pâmânt care absorb diferit căldura soarelui. La scară globală mişcările masive de aer sunt cauzate…
mai mult...
Solară
 • Soarele este cea mai curată şi sigură sursă de energie de care putem dispune, acesta revărsând pe planetă o cantitate de energie de 15.000 de ori mai mare decât necesarul mondial. Satisfacerea nevoii energetice tot…
mai mult...
Acest site web nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Comisiei Europene.
Răspunderea privind corectitudinea şi coerenţa informaţiilor prezentate revine iniţiatorilor site-ului web.