1-biomasa 2-hidro 3-geotermica 4-eoliana 5-solara
 • Bun venit pe site-ul AMEMM!
  Sper?m ca acesta s? devin? un instrument util ?i primul loc īn care s? c?uta?i informa?ii despre problemele vitale care preocup? ast?zi planeta, cum sunt schimb?rile climatice ?i energia.

  Energia este un element esen?ial al dezvolt?rii durabile, iar eforturile depuse de fiecare dintre noi pentru īmbun?t??irea modului īn care aceasta este consumat? ?i produs? trebuie s? devin? o prioritate.
  Read more...

Biroul Tehnic

Adina Dumitru
Adina Dumitru, director

Oana Chiorean
Oana Chiorean, specialist īn comunicare

Cristina Barbul
Cristina Barbul, contabil

Izabella OjanIzabella Ojan, asistent manager
About AMEMM

There are no translations available.

pptPrezentare AMEMM (format PPT)   ---   pdfPrezentare AMEMM (format PDF)

Agen?ia de Management Energetic Maramure? (AMEMM) s-a constituit īn anul 2009 ca organiza?ie neguvernamental?, non-profit ?i apolitic?, īn conformitate cu prevederile Legii administra?iei publice locale nr. 215/2001 republicat?, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare, ale Ordonan?ei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asocia?ii ?i funda?ii, aprobat? cu modific?ri ?i complet?ri prin Legea nr. 246/2005, ale contractului de grant, Actului Constitutiv ?i Statutului.
Membrii fondatori ai Agen?iei sunt:
 • Jude?ul Maramure?, prin Consiliul Jude?ean Maramure?;
 • Municipiul Baia Mare, prin Consiliul Local Baia Mare;
 • Oficiul Jude?ean pentru Protec?ia Consumatorilor Maramure?;
 • Funda?ia Centrul pentru Dezvoltarea Īntreprinderilor Mici ?i Mijlocii Maramure?;
 • S.C. Filiala de Distribu?ie a Energiei Electrice, Sucursala Baia Mare;
 • Agen?ia Romān? pentru Conservarea Energiei, Filiala Teritorial? Oradea;
 • Universitatea de Nord Baia Mare;
 • Asocia?ia EcoLogic;
 • S.C. URBIS Transport Local S.A.;
 • Agen?ia pentru Protec?ia Mediului Maramure?;
 • Administra?ia Na?ional? Apele Romāne, Direc?ia Apelor Some?-Tisa;
 • Inspectoratul ?colar al Jude?ului Maramure?.
Adunarea General?

Organul suprem de conducere ?i decizie - fiind compus? din totalitatea asocia?ilor.
Acest site web nu reprezint? īn mod necesar pozi?ia oficial? a Comisiei Europene.
R?spunderea privind corectitudinea ?i coeren?a informa?iilor prezentate revine ini?iatorilor site-ului web.