1-biomasa 2-hidro 3-geotermica 4-eoliana 5-solara
 • Bun venit pe site-ul AMEMM!
  Sperăm ca acesta să devină un instrument util şi primul loc în care să căutaţi informaţii despre problemele vitale care preocupă astăzi planeta, cum sunt schimbările climatice şi energia.

  Energia este un element esenţial al dezvoltării durabile, iar eforturile depuse de fiecare dintre noi pentru îmbunătăţirea modului în care aceasta este consumată şi produsă trebuie să devină o prioritate.
  Citeşte mai mult

Biroul Tehnic

Adina Dumitru
Adina Dumitru, director

Oana Chiorean
Oana Chiorean, specialist în comunicare

Cristina Barbul
Cristina Barbul, contabil

Izabella OjanIzabella Ojan, asistent manager
Despre AMEMM

Agenţia de Management Energetic Maramureş (AMEMM) s-a înfiinţat în urma unui proiect propus spre finanţare în cadrul apelului lansat de Comisia Europeană prin Agenţia Executivă pentru Competitivitate şi Inovare, în Programul de lucru pe 2007 "Energie Inteligentă pentru Europa”, fiind avizat favorabil în baza contractului de grant IEE/07/Agencies/489/SI2.499572 încheiat între Consiliul Judeţean Maramureş şi Agenţia Executivă pentru Competitivitate şi Inovare (EACI) a Comisiei Europene (proiect finanţat 75% prin programul Intelligent Energy for Europe).

Agenţia de Management Energetic Maramureş
intenţionează să fie un organism calificat, ce-şi va desfăşura activitatea în interes comunitar şi al cărui obiectiv principal este de a contribui la dezvoltarea durabilă a judeţului prin promovarea eficienţei energetice, a managementului energetic şi a utilizării resurselor regenerabile de energie, în scopul îmbunătăţirii modului în care energia este produsă şi consumată, a creşterii securităţii alimentării cu energie, combaterii schimbărilor climatice, învigorării creşterii economice, creării de noi locuri de muncă şi realizării unei calităţi sporite a vieţii pentru cetăţeni, într-un mediu mai curat. Asociaţia va ajuta autorităţile locale să-şi formuleze şi să implementeze strategii energetice şi politici de achiziţii verzi şi va contribui la informarea publicului şi a întreprinderilor private asupra legislaţiei şi problemelor curente în domeniul energiei, la educarea ecologică a acestora pentru a înţelege necesitatea îmbunătăţirii eficienţei energetice a clădirilor sau instalaţiilor de producţie şi utilizarea raţională a energiei.

pptPrezentare AMEMM (format PPT)   ---   pdfPrezentare AMEMM (format PDF)

Agenţia de Management Energetic Maramureş (AMEMM) s-a constituit în anul 2009 ca organizaţie neguvernamentală, non-profit şi apolitică, în conformitate cu prevederile Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, ale contractului de grant, Actului Constitutiv şi Statutului.
Membrii fondatori ai Agenţiei sunt:
 • Judeţul Maramureş, prin Consiliul Judeţean Maramureş;
 • Municipiul Baia Mare, prin Consiliul Local Baia Mare;
 • Oficiul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Maramureş;
 • Fundaţia Centrul pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici şi Mijlocii Maramureş;
 • S.C. Filiala de Distribuţie a Energiei Electrice, Sucursala Baia Mare;
 • Agenţia Română pentru Conservarea Energiei, Filiala Teritorială Oradea;
 • Universitatea de Nord Baia Mare;
 • Asociaţia EcoLogic;
 • S.C. URBIS Transport Local S.A.;
 • Agenţia pentru Protecţia Mediului Maramureş;
 • Administraţia Naţională Apele Române, Direcţia Apelor Someş-Tisa;
 • Inspectoratul Şcolar al Judeţului Maramureş.
Adunarea Generală

Organul suprem de conducere şi decizie - fiind compusă din totalitatea asociaţilor.
Acest site web nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Comisiei Europene.
Răspunderea privind corectitudinea şi coerenţa informaţiilor prezentate revine iniţiatorilor site-ului web.