1-biomasa 2-hidro 3-geotermica 4-eoliana 5-solara
  • Bun venit pe site-ul AMEMM!
    Sperăm ca acesta să devină un instrument util şi primul loc în care să căutaţi informaţii despre problemele vitale care preocupă astăzi planeta, cum sunt schimbările climatice şi energia.

    Energia este un element esenţial al dezvoltării durabile, iar eforturile depuse de fiecare dintre noi pentru îmbunătăţirea modului în care aceasta este consumată şi produsă trebuie să devină o prioritate.
    Citeşte mai mult

Legislaţie

Legislaţie naţională

Generală

pdfHOTĂRÂRE nr. 1661 din 10 decembrie 2008 privind aprobarea Programului naţional pentru creşterea eficienţei energetice şi utilizarea surselor regenerabile de energie în sectorul public, pentru anii 2009-2010

pdfHOTĂRÂRE nr. 1568 din 4 decembrie 2008 privind aprobarea Foii de parcurs pentru implementarea Planului de acţiune pentru tehnologii de mediu - ETAP România, aferentă perioadei 2008-2009

pdfLEGEA energiei electrice nr. 13 din 9 ianuarie 2007

pdfHOTĂRÂRE nr. 1069 din 5 septembrie 2007 privind aprobarea Strategiei energetice a României pentru perioada 2007-2020

pdfHOTĂRÂRE nr. 890 din 29 iulie 2003 privind aprobarea "Foii de parcurs din domeniul energetic din România"

pdfLEGE Nr. 14 din 3 februarie 1997 pentru ratificarea Tratatului Cartei Energiei si a Protocolului Cartei Energiei privind eficienta energetica si aspecte legate de mediu, incheiate la Lisabona la 17 decembrie 1994

Eficienţă energetică

pdfHOTĂRÂRE nr. 409 din 1 aprilie 2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 22/2008 privind eficienţa energetică şi promovarea utilizării la consumatorii finali a surselor regenerabile de energie

pdfORDIN nr. 23 din 19 martie 2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe

pdfORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 18 din 4 martie 2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe

pdfORDONANŢĂ nr. 22 din 20 august 2008 privind eficienţa energetică şi promovarea utilizării la consumatorii finali a surselor regenerabile de energie

pdfORDIN nr. 691 din 10 august 2007 pentru aprobarea Normelor metodologice privind performanţa energetică a clădirilor

pdfLEGE nr. 372 din 13 decembrie 2005 privind performanţa energetică a clădirilor

pdfHOTĂRÂRE nr. 163 din 12 februarie 2004 privind aprobarea Strategiei naţionale în domeniul eficienţei energetice

Surse regenerabile de energie

pdfORDIN nr. 97 din 10 decembrie 2009 privind stabilirea cotei obligatorii de achiziţie de certificate verzi de către furnizorii de energie electrică, pentru anul 2009

pdfHOTĂRÂRE nr. 1479 din 25 noiembrie 2009 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei electrice din surse regenerabile de energie

pdfLEGE nr. 220 din 27 octombrie 2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie

pdfHOTĂRÂRE nr. 1429 din 2 septembrie 2004 pentru aprobarea Regulamentului de certificare a originii energiei electrice produse din surse regenerabile de energie

pdfHOTĂRÂRE nr. 540 din 7 aprilie 2004 privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea licenţelor şi autorizaţiilor în sectorul energiei electrice

pdfHOTĂRÂRE nr. 1535 din 18 decembrie 2003 privind aprobarea Strategiei de valorificare a surselor regenerabile de energie

pdfHOTĂRÂRE nr. 443 din 10 aprilie 2003 privind promovarea producţiei de energie electrică din surse regenerabile de energie

pdfGhidul producătorului de energie electrică din surse regenerabile de energie

Schimbări climatice

pdfORDIN nr. 1170 din 29 septembrie 2008 pentru aprobarea Ghidului privind adaptarea la efectele schimbărilor climatice - GASC

pdfORDIN nr. 297 din 21 martie 2008 pentru aprobarea Procedurii naţionale privind utilizarea mecanismului "Implementare în comun (JI)" pe baza Modului I, în conformitate cu prevederile art. 6 din Protocolul de la Kyoto

pdfHOTĂRÂRE nr. 1570 din 19 decembrie 2007 privind înfiinţarea Sistemului naţional pentru estimarea nivelului emisiilor antropice de gaze cu efect de seră rezultate din surse sau din reţinerea prin sechestrare a dioxidului de carbon, reglementate prin Protocolul de la Kyoto

pdfORDIN nr. 1122 din 17 octombrie 2006 pentru aprobarea Ghidului privind utilizarea mecanismului "implementare în comun (JI)" pe baza modului II (art. 6 al Protocolului de la Kyoto)

pdfHOTĂRÂRE nr. 1877 din 22 decembrie 2005 pentru aprobarea Planului naţional de acţiune privind schimbările climatice (PNASC)

pdfHOTĂRÂRE nr. 645 din 7 iulie 2005 pentru aprobarea Strategiei naţionale a României privind schimbările climatice - 2005-2007

pdfLEGE nr. 3 din 2 februarie 2001 pentru ratificarea Protocolului de la Kyoto la Convenţia-cadru a Naţiunilor Unite asupra schimbărilor climatice, adoptat la 11 decembrie 1997

pdfLEGE nr. 24 din 6 mai 1994 pentru ratificarea Convenției - cadru a Națiunilor Unite asupra schimbărilor climatice, semnata la Rio de Janeiro la 5 iunie 1992

EU - ETS - Schema de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră

pdfORDIN nr. 254 din 12 martie 2009 pentru aprobarea Metodologiei privind alocarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră din Rezerva pentru instalaţiile nou-intrate pentru perioada 2008-2012

pdfHOTĂRÂRE nr. 60 din 16 ianuarie 2008 pentru aprobarea Planului naţional de alocare privind certificatele de emisii de gaze cu efect de seră pentru perioadele 2007 şi 2008-2012

pdfORDIN nr. 1897 din 29 noiembrie 2007 pentru aprobarea procedurii de emitere a autorizaţiei privind emisiile de gaze cu efect de seră pentru perioada 2008-2012

pdfORDIN nr. 1474 din 25 septembrie 2007 pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea şi operarea registrului naţional al emisiilor de gaze cu efect de seră

pdfORDIN nr. 85 din 26 ianuarie 2007 pentru aprobarea Metodologiei privind elaborarea Planului naţional de alocare

pdfHOTĂRÂRE nr. 780 din 14 iunie 2006 privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră
Acest site web nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Comisiei Europene.
Răspunderea privind corectitudinea şi coerenţa informaţiilor prezentate revine iniţiatorilor site-ului web.