1-biomasa 2-hidro 3-geotermica 4-eoliana 5-solara
  • Bun venit pe site-ul AMEMM!
    Sperăm ca acesta să devină un instrument util şi primul loc în care să căutaţi informaţii despre problemele vitale care preocupă astăzi planeta, cum sunt schimbările climatice şi energia.

    Energia este un element esenţial al dezvoltării durabile, iar eforturile depuse de fiecare dintre noi pentru îmbunătăţirea modului în care aceasta este consumată şi produsă trebuie să devină o prioritate.
    Citeşte mai mult

Legislaţie

Legislaţie europeană

Generală

pdfREGULAMENTUL (UE) nr. 1223/2010 al Comisiei din 17 decembrie 2010 privind eliberarea licenţelor de import pentru cererile depuse în primele şapte zile ale lunii decembrie 2010 în cadrul contingentului tarifar deschis prin Regulamentul (CE) nr. 1384/2007 pentru carnea de pasăre

pdfREGULAMENTUL (UE, Euratom) nr. 833/2010 al Comisiei din 21 septembrie 2010 de implementare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 617/2010 al Consiliului privind informarea Comisiei cu privire la proiectele de investiţii în infrastructura energetică din cadrul Uniunii Europene

pdfREGULAMENTUL (UE, Eurotom) nr. 617/2010 al Consiliului din 24 iunie 2010 privind informarea Comisiei cu privire la proiectele de investiţii în infrastructura energetică din cadrul Uniunii Europene și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 736/96

pdfREGULAMENTUL (CE) nr. 663/2009 al Parlamentului Europen şi al Consiiului din 13 iulie 2009 de stabilire a unui program de ajutor pentru redresare economică prin acordarea de asistenţă financiară comunitară pentru proiecte în domeniul energiei

pdfDIRECTIVA 94/22/CE a Parlamentului European si Consiliului din 30 mai 1994 privind condiţiile de acordare şi folosire a autorizaţiilor de prospectare, exploatare şi extracţie a hidrocarburilororiginară din Israel

Eficienţă energetică

pdfREGULAMENTUL (UE) NR. 206/2012 al Comisiei din 6 martie 2012 de punere în aplicare a Directivei 2009/125/CE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte cerinţele în materie de proiectare ecologică pentru aparatele de climatizare şi ventilatoarele de confort

pdfREGULAMENTUL DELEGAT (UE) NR. 244/2012 al Comisiei din 16 ianuarie 2012 de completare a Directivei 2010/31/UE a Parlamentului European şi a Consiliului privind performanţa energetică a clădirilor prin stabilirea unui cadru metodologic comparativ de calcul al nivelurilor optime, din punctul de vedere al costurilor, ale cerinţelor minime de performanţă energetică a clădirilor şi a elementelor acestora

pdfREGULAMENTUL (UE) NR. 1235/2011 AL COMISIEI din 29 noiembrie 2011 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1222/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte clasificarea pneurilor în funcţie de aderenţa pe teren umed, măsurarea rezistenţei la rulare şi procedura de verificare

pdfREGULAMENTUL (UE) NR. 327/2011 al Comisiei din 30 martie 2011 de implementare a Directivei 2009/125/CE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte cerinţele de proiectare ecologică pentru ventilatoarele acţionate de motoare cu o putere la intrare între 125 W şi 500 kW

pdfREGULAMENTUL (UE) NR. 228/2011 al Comisiei din 7 martie 2011 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1222/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte metoda de testare a aderenţei pe teren umed pentru pneurile C1

pdfREGULAMENTUL (UE) NR. 1016/2010 al Comisiei din 10 noiembrie 2010 de implementare a Directivei 2009/125/CE a Parlamentului European şi a Consiliului cu privire la cerinţele de proiectare ecologică aplicabile maşinilor de spălat vase de uz casnic

pdfREGULAMENTUL (UE) NR. 1015/2010 al Comisiei din 10 noiembrie 2010 de implementare a Directivei 2009/125/CE a Parlamentului European şi a Consiliului cu privire la cerinţele de proiectare ecologică aplicabile maşinilor de spălat rufe de uz casnic

pdfDIRECTIVA 2010/30/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 19 mai 2010 privind indicarea, prin etichetare şi informaşii standard despre produs, a consumului de energie și de alte resurse al produselor cu impact energetic

pdfDIRECTIVA 2010/31/UE a Parlamentului European şi a Comisiei din 19 mai 2010 privind performanţa energetică a clădirilor

pdfREGULAMENTUL (UE) NR. 347/2010 al Comisiei din 21 aprilie 2010 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 245/2009 în ceea ce priveşte cerinţele de proiectare ecologică pentru lămpile fluorescente fără balast încorporat, lămpile cu descărcare de intensitate ridicată şi balasturile şi corpurile de iluminat compatibile cu astfel de lămpi

pdfDIRECTIVA 2009/125/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 21 octombrie 2009 de instituire a unui cadru pentru stabilirea cerinţelor în materie de proiectare ecologică aplicabile produselor cu impact energetic

pdfREGULAMENTUL (CE) NR. 859/2009 al Comisiei din 18 septembrie 2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 244/2009 în ceea ce priveşte cerinţele de proiectare ecologică referitoare la radiaţia ultravioletă a lămpilor de uz casnic nondirecţionale

pdfRegulamentul (CE) nr. 643/2009 al Comisiei din 22 iulie 2009 de punere în aplicare a Directivei 2005/32/CE a Parlamentului European şi a Consiliului cu privire la cerinţele de proiectare ecologică pentru aparatele frigorifice de uz casnic

pdfRegulamentul (CE) nr. 642/2009 al Comisiei din 22 iulie 2009 de punere în aplicare a Directivei 2005/32/CE a Parlamentului European şi a Consiliului cu privire la cerinţele de proiectare ecologică aplicabile aparatelor TV

pdfRegulamentul (CE) nr. 641/2009 al Comisiei din 22 iulie 2009 de punere în aplicare a Directivei 2005/32/CE a Parlamentului European şi a Consiliului cu privire la cerinţele de proiectare ecologică aplicabile pompelor de circulaţie fără etanşare independente şi pompelor de circulaţie fără etanşare integrate în produse

pdfRegulamentul (CE) nr. 640/2009 al Comisiei din 22 iulie 2009 de implementare a Directivei 2005/32/CE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte cerinţele de proiectare ecologică pentru motoarele electrice

pdfREGULAMENTUL (CE) NR. 278/2009 al Comisiei din 6 aprilie 2009 de punere în aplicare a Directivei 2005/32/CE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte cerinţele în materie de proiectare ecologică pentru puterea absorbită în regim fără sarcină şi pentru randamentul mediu în regim activ al surselor externe de alimentare

pdfREGULAMENTUL (CE) NR. 245/2009 al Comisiei din 18 martie 2009 de implementare a Directivei 2005/32/CE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte cerinţele de proiectare ecologică aplicabile lămpilor fluorescente fără balast încorporat, lămpilor cu descărcare de intensitate ridicată, precum şi balasturilor şi corpurilor de iluminat compatibile cu aceste lămpi, şi de abrogare a Directivei 2000/55/CE a Parlamentului European şi a Consiliului

pdfREGULAMENTUL (CE) NR. 244/2009 al Comisiei din 18 martie 2009 de implementare a Directivei 2005/32/CE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte cerinţele de proiectare ecologică pentru lămpi de uz casnic nondirecţionale

pdfREGULAMENTUL (CE) NR. 107/2009 al Comisiei din 4 februarie 2009 de implementare a Directivei 2005/32/CE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte cerinţele de proiectare ecologică pentru unităţile simple de conversie semnal

pdfREGULAMENTUL (CE) NR. 1275/2008 al Comisiei din 17 decembrie 2008 de implementare a Directivei 2005/32/CE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte cerinţele în materie de ecoproiectare pentru consumul de energie electrică în modul standby şi oprit al echipamentelor electrice şi electronice de uz casnic şi de birou

pdfDECIZIA COMISIEI din 19 noiembrie 2008 de stabilire a orientărilor detaliate pentru implementarea anexei II la Directiva 2004/8/CE a
Parlamentului European şi a Consiliului

pdfDecizia Comisiei (2007/74/CE) din 21 decembrie 2006 de stabilire a valorilor armonizate ale randamentului de referinţă pentru producţia separată de electricitate şi căldură în conformitate cu Directiva 2004/8/CE a Parlamentului European şi a Consiliului

pdfDECIZIA CONSILIULUI din 18 decembrie 2006 privind încheierea Acordului între Guvernul Statelor Unite ale Americii şi Comunitatea Europeană privind coordonarea programelor de etichetare referitoare la eficienţa energetică a echipamentelor de birou

pdfDIRECTIVA 2006/32/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 5 aprilie 2006 privind eficienţa energetică la utilizatorii finali şi serviciile energetice şi de abrogare a Directivei 93/76/CEE a Consiliului

pdfDIRECTIVA 2005/32/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 6 iulie 2005 de instituire a unui cadru pentru stabilirea cerinţelor în materie de proiectare ecologică aplicabile produselor consumatoare de energie şi de modificare a Directivei 92/42/CEE a Consiliului şi a Directivelor 96/57/CE şi 2000/55/CE ale Parlamentului European şi ale Consiliului

pdfDIRECTIVA 2004/8/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 11 februarie 2004 privind promovarea cogenerării pe baza cererii de energie termică utilă pe piaţa internă a energiei şi de modificare a Directivei 92/42/CEE

pdfDIRECTIVA 2002/91/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 16 decembrie 2002 privind performanța energetică a clădirilor

pdfDECIZIA COMISIEI din 11 martie 2003 de instituire a Biroului Energy Star al Comunităţii Europene

pdfDIRECTIVA 92/75/CEE a Consiliului din 22 septembrie 1992 privind indicarea, prin etichetare şi ţtandard despre produs, a consumului de energie şi de alte resurse la aparatele de uz casnic

Energie regenerabilă

pdfDIRECTIVA 2009/28/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile, de modificare şi ulterior de abrogare a Directivelor 2001/77/CE și 2003/30/CE

pdfDIRECTIVA 2003/30/CE a Parlamentului şi a Consiliului din 8 mai 2003 de promovare a utilizării biocombustibililor şi a altor combustibili regenerabili pentru transport

pdfDIRECTIVA 2001/77/CE a Parlamentului şi a Consiliului din 27 septembrie 2001 privind promovarea electricităţii produse din surse de energie regenerabile pe piaţa internă a electricităţii

Electricitate

pdfREGULAMENTUL (UE) NR. 1227/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului din 25 octombrie 2011 privind integritatea şi transparenţa pieţei angro de energie

pdfDECIZIA COMISIEI din 16 mai 2011 de abrogare a Deciziei 2003/796/CE privind înfiinţarea grupului european de reglementare în domeniul energiei electrice şi al gazelor

pdfREGULAMENTUL (UE) NR. 838/2010 al Comisiei din 23 septembrie 2010 privind stabilirea orientărilor referitoare la mecanismul compensărilor între operatorii de sisteme de transport şi abordarea comună de reglementare în domeniul stabilirii taxelor de transport

pdfREGULAMENTUL (UE) NR. 774/2010 al Comisiei din 2 septembrie 2010 de stabilire a orientărilor privind compensările între operatorii de sisteme de transport şi privind abordarea comună de reglementare în domeniul stabilirii taxelor de transport

pdfDIRECTIVA 2009/72/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 13 iulie 2009 privind normele comune pentru piaţa internă a energiei electrice şi de abrogare a Directivei 2003/54/CE

pdfREGULAMENTUL (CE) NR. 714/2009 al Parlamentului şi al Consiliului din 13 iulie 2009 privind condiţiile de acces la reţea pentru schimburile transfrontaliere de energie electrică şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1228/2003

pdfREGULAMENTUL (CE) Nr. 713/2009 al Parlamentului şi al Consiliului din 13 iulie 2009 de instituire a Agenţiei pentru Cooperarea Autorităţilor de Reglementare din Domeniul Energiei

pdfDIRECTIVA 2008/92/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 22 octombrie 2008 privind o procedură comunitară de ameliorare a transparenţei preţurilor la gaz şi energie electrică aplicate utilizatorilor finali din industrie (reformare)

pdfDECIZIA COMISIEI din 9 noiembrie 2006 de modificare a anexei la Regulamentul (CE) nr. 1228/2003 privind condiţiile de acces la reţeaua pentru schimburile transfrontaliere de energie electrică

pdfDIRECTIVA 2005/89/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 18 ianuarie 2006 privind măsurile menite să garanteze siguranţa aprovizionării cu energie electrică şi investiţiile în infrastructuri
Acest site web nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Comisiei Europene.
Răspunderea privind corectitudinea şi coerenţa informaţiilor prezentate revine iniţiatorilor site-ului web.