1-biomasa 2-hidro 3-geotermica 4-eoliana 5-solara
 • Bun venit pe site-ul AMEMM!
  Sperăm ca acesta să devină un instrument util şi primul loc în care să căutaţi informaţii despre problemele vitale care preocupă astăzi planeta, cum sunt schimbările climatice şi energia.

  Energia este un element esenţial al dezvoltării durabile, iar eforturile depuse de fiecare dintre noi pentru îmbunătăţirea modului în care aceasta este consumată şi produsă trebuie să devină o prioritate.
  Citeşte mai mult

Activităţile pe care le desfăşoară AMEMM

 • realizarea unui plan energetic judeţean care să analizeze situaţia sectorului energetic şi să stabilească direcţiile de acţiune a autorităţilor locale în vederea utilizării durabile a energiei atât la nivel judeţean şi cât şi la nivelul localităţilor;
 • crearea unei baze de date privind consumul de energie, respectiv sursele de energie din judeţ şi pe baza acestuia a unui inventar al emisiilor de gaze cu efect de seră;
 • monitorizare şi reducerea consumurilor de energie din clădirile publice;
 • promovarea unor proiecte de eficienţă energetică în clădirile publice, unităţi economice, locuinţe;
 • promovarea implementării unor sisteme de producere a energiei din surse regenerabile;
 • crearea unui Info Point Energie şi a unei pagini de internet care prin care se vor  furniza informaţii cu privire la măsurile simple care se pot lua pentru economisirea energiei sau tipul de aparatură ce poate fi folosit pentru a beneficia de un grad de confort maxim şi a plăti cât mai puţin pentru facturile de utilităţi, informaţii despre programele de finanţare naţională şi europeană a proiectelor de energie şi de mediu, legislaţie naţională şi europeană, facilităţi etc.
 • promovarea achiziţiilor publice verzi la nivelul instituţiilor publice;
 • furnizarea de servicii de certificare energetică a clădirilor, audituri energetice, bilanţuri electroenergetice şi termoenergetice;
 • creşterea gradului de informare şi educare în domeniul energiei durabile în rândul populaţiei, factorilor de decizie din administraţia publică locală şi din sectorul privat, prin organizarea de seminarii şi conferinţe, campanii de informare şi conştientizare, precum şi campanii de educare şi instruire în şcoli şi grădiniţe, în vederea informării consumatorilor finali asupra importanţei şi beneficiilor aplicării măsurilor de îmbunătăţire a eficienţei energetice;
 • participare şi consultanţă în elaborarea de proiecte de energie şi protecţia mediului pe diverse linii de finanţare.

Acest site web nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Comisiei Europene.
Răspunderea privind corectitudinea şi coerenţa informaţiilor prezentate revine iniţiatorilor site-ului web.