1-biomasa 2-hidro 3-geotermica 4-eoliana 5-solara
 • Bun venit pe site-ul AMEMM!
  Sperăm ca acesta să devină un instrument util şi primul loc în care să căutaţi informaţii despre problemele vitale care preocupă astăzi planeta, cum sunt schimbările climatice şi energia.

  Energia este un element esenţial al dezvoltării durabile, iar eforturile depuse de fiecare dintre noi pentru îmbunătăţirea modului în care aceasta este consumată şi produsă trebuie să devină o prioritate.
  Citeşte mai mult

Legislaţie

Ţările lumii caută soluţii la provocările venite din partea problemelor de mediu şi a resurselor energetice epuizabile, iar România trebuie să se alinieze la tendinţele globale în domeniul energetic, cu accent pe creşterea eficienţei energetice şi a producerii energiei din surse regenerabile.

Toate statele membre ale UE au prevederi legislative comune în domeniile energiei regenerabile şi eficienţei energetice. Directivele europene oferă un cadru legislativ şi linia generala în care trebuie sa se înscrie tarile membre. Statele membre trebuie sa introducă prevederile legislative europene în legislaţia naţională. Procesul de transpunere a acquis-ul comunitar în legislaţia românească este în mare parte realizat, urmând consolidarea implementării acestuia.

Înainte de planificarea şi instalarea unor tehnologii de energie regenerabilă sau atunci când se integrează tehnologii de eficienta energetica este important sa se ia în consideraţie cadrul legal.

În special în cazul instalaţiilor de energie regenerabila, este esenţial sa se obţină informaţii despre procedurile administrative, conectarea la reţeaua principala şi la programele de finanţare disponibile pentru diverse categorii de solicitanţi. Este importantă cunoaşterea şi valorificarea tuturor posibilităţilor oferite de masurile de susţinere financiară pentru investiţiile pe termen relativ lung.

Prin urmare, această secţiune conţine principalele directive comunitare în domeniul eficienţei energetice şi a surselor regenerabile de energie, precum şi principalele acte normative din legislaţia naţională care susţin politica energetică a României având ca obiectiv o energie sigură, accesibilă şi curată pentru România.

La 23 ianuarie 2009, Comisia Europeană a lansat pachetul legislativ pentru energie regenerabilă şi schimbări climatice. Pe lângă obiectivele „20-20-20” deja existente şi anume:

 • Reducerea cu cel puţin 20% a emisiilor de GES până în anul 2020 faţă de anul 1990 (cu 30% dacă se ajunge la un acord internaţional)
 • Creşterea ponderii energiilor regenerabile în consumul final de energie al UE la 20% până în anul 2020 (incluzând şi ţinta de 10% biocarburanţi în totalul consumului de carburanţi utilizaţi în transporturi) 
 • Creşterea eficienţei energetice cu 20% până în 2020 = economie 20% consum energie primară

Pachetul mai conţine următoarele:
 • propunere de revizuire a schemei de comercializare e emisiilor (ETS)
 • decizie referitoare la emisiile de gaze cu efect de sera neacoperite de schema de comerţ cu emisii
 • propunere de directiva referitoare la utilizarea surselor de energii regenerabile
 • propunere de directiva stabilind cadrul legal pentru captarea şi stocarea carbonului (CCS)

Obiectivele naţionale sunt:
 • ponderea energiei electrice produse din surse regenerabile de energie în consumul final de energie electrică este:
  • 33% în 2010
  • 35% în 2015
  • 38% în 2020
 • ponderea energiei electrice produse din surse regenerabile de energie la consumul naţional brut de energie urmează să ajungă la 11 % până în anul 2010

Acest site web nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Comisiei Europene.
Răspunderea privind corectitudinea şi coerenţa informaţiilor prezentate revine iniţiatorilor site-ului web.