1-biomasa 2-hidro 3-geotermica 4-eoliana 5-solara
  • Bun venit pe site-ul AMEMM!
    Sper?m ca acesta s? devin? un instrument util ?i primul loc n care s? c?uta?i informa?ii despre problemele vitale care preocup? ast?zi planeta, cum sunt schimb?rile climatice ?i energia.

    Energia este un element esen?ial al dezvolt?rii durabile, iar eforturile depuse de fiecare dintre noi pentru mbun?t??irea modului n care aceasta este consumat? ?i produs? trebuie s? devin? o prioritate.
    Citeşte mai mult

Top comunicate

mai multe comunicate...
Agen?ia de Management Energetic Maramures (AMEMM) sus?inut? de Consiliul Jude?ean Maramure? ?i Inspectoratul ?colar Jude?ean Maramure?, implementeaz? n cooperare cu parteneri din Slovacia, Ungaria ?i Ucraina ?i cu sprijinul Consiliului Jude?ean Maramure? proiectul "Energy Games - Energy Takes Shape (Jocuri despre energie - Energia ia form? )" HUSKROUA/1001/102 finan?at prin Programul Opera?ional Comun de Cooperare Transfrontalier? Ungaria-Slovacia-Romnia-Ucraina 2007-2013.

Obiectivul general al proiectului este stimularea particip?rii active a studen?ilor ?i profesorilor n vederea reducerii emisiilor de gaze cu efect de ser?, prin instruirea lor cu privire la modul de economisire a energiei n ?coli ?i acas?, precum ?i sensibilizarea acestora cu privire la importan?a conserv?rii resurselor naturale, prin promovarea energiei din surse regenerabile.

Iar prin obiective specifice ale proiectului se dore?te:
  • Schimbarea comportamentului studen?ilor ?i profesorilor n ceea ce prive?te modul n care ace?tia consum? energie, n scopul de a opri risipa de energie att la ?coal? ct ?i n mediul familial;
  • Instruirea participan?ilor la acest proiect cu privire la mijloacele simple, prin care pot reduce n mod semnificativ consumul de energie electric?, termic? ?i consumul de ap?, precum ?i la utilizarea de surse regenerabile precum apa, soarele, vntul, lemnul pentru a produce energia de care avem nevoie;
  • Realizarea unui prim pas n vederea introducerii n programa ?colar? a unor ore dedicate energiei - produc?iei ?i consumului de energie ?i contribu?ia acestor procese la schimb?rile climatice.

Proiectul se adreseaz? urm?toarelor grupuri ?int?: elevi cu vrste cuprinse ntre 9-12 ani, respectiv clasele II - VI, cadre didactice din ?colile ce ?i doresc s? participe n acest proiect, institu?ii colaboratoare precum Inspectoratul ?colar Jude?ean Maramure?, Facultatea de Inginerie Baia Mare, etc.

n 25 aprilie 2013, la Biblioteca Jude?ean? Petre Dulfu Baia Mare s-a derulat o alt? etap? important? pentru implementarea proiectului sus men?ionat: primele lec?ii demonstrative pentru elevi pe tema energiei durabile, utiliznd materialele educa?ionale din dotarea AMEMM.

Am primit vizita elevilor din cadrul ?colii Gimnaziale Octavian Goga, reprezenta?i prin dou? clase: a-V-a A, coordona?i de d-na profesor Boje Lidia, ?i clasa a II-a A, coordona?i de d-na nv???toarea Dorca Onorica, al?turi de d-na director Boje Antoaneta.

Lec?iile au avut o prim? component? teoretic?, unde echipa de proiect a prezentat no?iuni de baz? despre tipurile de energie existente, felul n care acestea ne influen?eaz? via?a de zi cu zi , punnd accent pe m?suri elementare de economisire a energiei prin gesturi mici, la ndemna tuturor, dar care n timp pot aduce beneficii mari.

Partea practic? a acestor lec?ii a fost derulat? cu implicarea studen?ilor voluntari din cadrul Facult??ii de Inginerie Baia Mare; s-au organizat grupe de lucru, elevii participnd la diferite experimente derulate cu ajutorul echipamentelor pentru energie regenerabil?, achizi?ionate n acest scop de Agen?ia de Management Energetic Maramure?.

Copiii au putut s? testeze punerea n func?iune a unei ma?ini n miniatur?, ac?ionat? pe baza unei celule de combustie (hidrogen) sau pe baza panourilor fotovoltaice, au executat experimente complete prin care au generat electricitate cu ajutorul energiei eoliene, a panourilor solare n miniatur? si a energiei mecanice.

Au testat, majoritatea pentru prima oar?, diferite echipamente pentru m?surarea nivelului de zgomot n decibeli, pentru m?surarea intensit??ii luminii n interior ?i exterior, pentru determinarea temperaturii ?i umidit??ii prin monitorizarea radia?iei infraro?ii emise de corpuri.

Echipamentele au reprodus n miniatur? instala?iile sofisticate pentru energie regenerabil? de tipul panourilor fotovoltaice, a turbinelor de vnt, astfel nct elevii s? n?eleag? la nivel elementar cum se poate produce ?i utiliza energia regenerabil? n beneficiul nostru.

Elevii au ar?tat un interes deosebit pentru aceast? tem?, au demonstrat c? nu le sunt str?ine no?iunile de economisire a energiei ?i prin acest lucru au nt?rit demersul acestui proiect: s? demonstr?m c? un comportament corect, cu principii solide n via??, nr?d?cinat de la o vrst? fraged? va asigura genera?iilor viitoare un mediu curat ?i s?n?tos, acces la resursele regenerabile de energie, precum energia eolian?, solar?, hidro ?i din biomas?, care ofer? o alternativ? curat? ?i inepuizabil? la combustibilii fosili.

Aceste lec?ii demonstrative vor continua pn? n luna iunie a acestui an, iar detaliile privind modalitate de nscriere ?i participare se pot ob?ine de la: Agen?ia de Management Energetic Maramures (www.amemm.ro) tel/fax.:0362.401.665.

Noemi GANEA,
Asistent manager

Galerie de imagini

Citit de 11531 ori Ultima modificare Vineri, 10 Mai 2013
Acest site web nu reprezint? n mod necesar pozi?ia oficial? a Comisiei Europene.
R?spunderea privind corectitudinea ?i coeren?a informa?iilor prezentate revine ini?iatorilor site-ului web.