1-biomasa 2-hidro 3-geotermica 4-eoliana 5-solara
 • Bun venit pe site-ul AMEMM!
  Sper?m ca acesta s? devin? un instrument util ?i primul loc n care s? c?uta?i informa?ii despre problemele vitale care preocup? ast?zi planeta, cum sunt schimb?rile climatice ?i energia.

  Energia este un element esen?ial al dezvolt?rii durabile, iar eforturile depuse de fiecare dintre noi pentru mbun?t??irea modului n care aceasta este consumat? ?i produs? trebuie s? devin? o prioritate.
  Citeşte mai mult

Top comunicate

mai multe comunicate...

Luni, 19 Mai 2014
Evaluaţi acest articol
(0 voturi)
Consiliul Jude?ean Maramure? ?i Agen?ia pentru Management Energetic Maramure?, al?turi de partenerii s?i ucraineni: organiza?ia non-profit: Centrul pentru Ini?iative Europene, Uzhhorod ?i ?coala pentru Limbi Str?ine, nr. 5 din Uzhhorod implementeaz? proiectul: "Centrul Educa?ional Demonstrativ pentru Energie Durabila Centrul EDED", cod proiect HUSKROUA/ 1001/104, finan?at prin Programul Opera?ional Comun de Cooperare Transfrontalier? Ungaria-Slovacia Romnia - Ucraina 2007-2013.

Obiectivul general al proiectului este promovarea conceptelor de eficien?? energetic? ?i energie regenerabil? prin educa?ie ?i prin activit??i demonstrative n regiuni transfrontaliere, exploatarea responsabil? a resurselor naturale ale planetei pentru a contribui la protejarea mediului.

Obiectivele specifice ale proiectului vizeaz?:
 • crearea a dou? centre, unul in Baia Mare, cel?lalt in Uzhhorod, dedicate educa?iei n domeniul eficien?ei energetice ?i surselor regenerabile de energie, unde elevi ?i profesori, dar ?i comunitatea pot sa nve?e, pot s? se informeze, dar ?i s? se formeze pentru a reduce risipa de energie, s? afle concepte noi ?i folositoare precum: locuin?ele neutre din punct de vedere al consumului energetic,etc. Cele dou? centre vor beneficia de echipamente ?i instala?ii profesionale care vor oferi tuturor oportunitatea de a se familiariza cu diverse surse regenerabile de energie, de a monitoriza ?i ajusta consumul de energie ?i n final pentru a n?elege beneficiile acestora, att din punct de vedere economic ct ?i pentru a proteja mediul nconjur?tor;
 • se vor organiza sesiuni de instruire ?i formare dedicate personalului ce va activa n aceste centre, iar mai apoi cadrelor didactice ?i elevilor pentru a con?tientiza necesitatea consumului responsabil de energie. Va fi implicat ?i factorul politic, organizndu-se sesiuni de cre?tere a capacit??ii ?i a cuno?tin?elor n domeniu, instruiri ce vor viza factorii de decizie politic? din via?a comunit??ii ce au printre atribu?iile lor, ?i administrarea unor cl?diri publice, mari consumatoare de energie ?i evident bani;
 • con?tientizarea comunit??ii ?i sensibilizarea acesteia n probleme ce ?in de protejarea mediului;
 • nt?rirea cooper?rii transfrontaliere ?i a schimbului de experien?? cu regiunea partener? prin schimbul de bune practici ?i politici n domeniu. 

Vineri, 16 mai 2014, reprezentan?ii Consiliului Jude?ean Maramure? ?i ai Agen?iei pentru Management Energetic Maramure?, s-au deplasat la Uzhhorod (Ucraina) pentru a evalua stadiul implement?rii proiectului ?i stabili planul de activit??i pentru perioada ce urmeaz?. n cadrul acestei ntlniri, s-au detaliat pa?ii f?cu?i de fiecare partener, s-a evaluat felul n care evenimentele ce s-au derulat anul acesta n Ucraina au afectat buna implementare a proiectului ?i s-a stabilit planul de ac?iune pentru urm?toarea perioad?.

Cea mai importan?a etap? n implementarea proiectului este reprezentat? de realizarea centrelor dedicate educa?iei in domeniul eficien?ei energetice ?i surselor regenerabile de energie, unul n Baia Mare ?i unul n Uzhhorod. n acest moment, partenerii din cadrul proiectului sunt angrena?i n demararea procedurilor necesare pentru crearea acestor dou? centre.

n Baia Mare, sediul Centrului Educa?ional Demonstrativ pentru Energie Durabil? se va stabili ntr-una din cl?dirile administrate de Consiliul Jude?ean Maramure?, ?i anume Corpul B al Complexului Petofi, situat? n vecin?tatea Inspectoratului ?colar Jude?ean Maramure?. Se dore?te ca aceast? cl?dire s? fie transformat? intr-una model, cu un consum aproape zero n conformitate cu prevederile DIRECTIVEI 2010/31/UE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ?I A CONSILIULUI din 19 mai 2010 privind performan?a energetic? a cl?dirilor. Se preconizeaz? ca la nceputul anului 2015, acest centru s? devin? func?ional ?i s? g?zduiasc? o serie de activit??i educative menite s? promoveze sursele de energie regenerabile ?i eficien?a energetic?.

Noemi Ganea
Asistent manager
Citit de 14259 ori Ultima modificare Luni, 19 Mai 2014
Acest site web nu reprezint? n mod necesar pozi?ia oficial? a Comisiei Europene.
R?spunderea privind corectitudinea ?i coeren?a informa?iilor prezentate revine ini?iatorilor site-ului web.