1-biomasa 2-hidro 3-geotermica 4-eoliana 5-solara
  • Bun venit pe site-ul AMEMM!
    Sper?m ca acesta s? devin? un instrument util ?i primul loc n care s? c?uta?i informa?ii despre problemele vitale care preocup? ast?zi planeta, cum sunt schimb?rile climatice ?i energia.

    Energia este un element esen?ial al dezvolt?rii durabile, iar eforturile depuse de fiecare dintre noi pentru mbun?t??irea modului n care aceasta este consumat? ?i produs? trebuie s? devin? o prioritate.
    Citeşte mai mult

Top comunicate

mai multe comunicate...

Luni, 11 Februarie 2019
Evaluaţi acest articol
(0 voturi)
n perioada 5-6 februarie 2019 a avut loc la Ovideo, Principatul Asturias, Spania a treia ntlnire din cadrul proiectului C-Track 50 Plasarea regiunilor pe calea atingerii carbon neutralit??ii pn? n 2050 (www.c-track50.eu), finan?at prin programul Horizon 2020 pentru cercetare ?i inovare ?i a doua activitate de consolidare a capacit??ilor, la care au participat ?i reprezentan?i ai AMEMM, partener n acest proiect al?turi de Universitatea Na?ional? Tehnic? Atena din Grecia, coordonatorul proiectului ?i alte organiza?ii ?i agen?ii de mediu din Grecia, Fran?a, Germania, Spania, Portugalia, Polonia, Croa?ia, Ungaria, Letonia, Austria ?i FEDARENE (Federa?ia European? a Agen?iilor ?i Regiunilor pentru Energie ?i Mediu) din Belgia.
Proiectul C-Track 50, demarat n martie 2018, are ca scop mobilizarea ?i ndrumarea autorit??ilor publice n definirea priorit??ilor pe termen lung ale politicilor energetice, promovarea guvern?rii multi-nivel ?i sprijinirea autorit??ilor regionale ?i locale n dezvoltarea, finan?area ?i implementarea unor proiecte ambi?ioase integrate, a unor planuri de ac?iune privind politica energetic? durabil? ?i politica n domeniul climei, n vederea atingerii rezilien?ei climatice ?i a carbon neutralit??ii pn? n anul 2050.
 
ntlnirea din prima zi a demarat cu prezentarea situa?iei implement?rii proiectului pe mai multe componente ale sale, a?a numitele pachete de lucru ?i anume:
  • Pachetul de lucru 2 avnd ca tema Formularea recomand?rilor privind priorit??ile politicii energetice na?ionale pentru anul 2050 ?i promovarea cooper?rii ?i guvernan?ei pe mai multe niveluri, unde fiecare partener a prezentat rezultatele meselor rotunde organizate la nivel national n fiecare ?ar?, ?i recomand?rile preliminare formulate n cadrul lor;
  • Pachetul de lucru 3 avnd ca tem? Formularea planurilor de politic? regional? / local? privind politica n domeniul energiei ?i al climei pentru 2050 prin guvernan?a pe mai multe niveluri, unde fiecare partener a prezentat rezultatele meselor rotunde organizate la nivel regional ?i local n fiecare ?ar?, ?i nevoile ?i priorit??ile identificate n cadrul lor;
  • Alte discu?ii au vizat stadiul implement?rii proiectului aferent pachetului de lucru 4 avnd ca tem? Facilitarea accesului la finan?are pentru punerea n aplicare a ac?iunilor ?i proiectelor n domeniul energiei durabile, ale pachetului de lucru 5 Diseminare ?i exploatarea rezultatelor proiectului ?i a pachetului de lucru 6 Comunicare coordonat de FEDARENE. n finalul ntlnirii coordonatorul proiectului C-Track 50 a prezentat concluziile ntlnirii ?i viitoarele etape n derularea proiectului.

A doua zi a fost dedicat? celei de-a doua Activit??i de consolidare a capacit??ilor avnd dou? teme: Planificarea energetic? pe termen lung ?i Mobilitatea durabil?. Mai mul?i partaneri au prezentat n prima parte a activit??ii studii privind mobilitatea urban? sustenabil?, dintre acestea men?ion?m prezent?ri privind Decarbonizarea sistemelor de nc?lzire ?i r?cire in UE, prezentat de ICLEI EURO, partenerul din Germania, Studiu privind mobilitatea urban? ?i integrarea n planificarea pe termen lung n Grecia prezentat de Universitatea Na?ional? Tehnic? Atena ?i Planificarea Energetic? pe termen lung, exemplul francez prezentat de Agen?ia de mediu a regiunii Auvergne - Rhone Alpes.

In a adoua parte a Activit??ii de consolidare a capacit??ilor avnd ca tem? Mobilitatea durabil? , mai mul?i parteneri au prezentat exemple de bune practici din regiunile lor, cum ar fi : Combustibili alternativi pentru mobilitate durabil?, prezentat? de partenerul din Spania, Vehicole electrice ?i e-infrastructura prezentat de partenerul din Croa?ia, care a demonstrat practic mai mul?i indicatori cule?i n drumul f?cut cu un automobil electric n septembrie 2018 la Debrecen la a doua ntlnire de proiect. Alte prezent?ri au fost: Testul pilot a unui autobuz electric n Madeira, prezentat de partenerul din Portugalia, Transportul feroviar n voievodatul Wielkopolskie, prezentat de partenerul polonez , Scutere electrice ?i experien?a utiliz?rii lor n spitale din Estonia, ?i Promovarea ?i finan?area e-mobilit??iiprezentat de partenerul din Austria. Prezentarile realizate n cadrul acestei activit??i de consolidare a capacit??ilo au fost foarte bine primite constituind modele de urmat pentru to?i partnerii din proiect.

Galerie de imagini

Citit de 11184 ori Ultima modificare Joi, 23 Mai 2019
Acest site web nu reprezint? n mod necesar pozi?ia oficial? a Comisiei Europene.
R?spunderea privind corectitudinea ?i coeren?a informa?iilor prezentate revine ini?iatorilor site-ului web.