1-biomasa 2-hidro 3-geotermica 4-eoliana 5-solara
  • Bun venit pe site-ul AMEMM!
    Sper?m ca acesta s? devin? un instrument util ?i primul loc n care s? c?uta?i informa?ii despre problemele vitale care preocup? ast?zi planeta, cum sunt schimb?rile climatice ?i energia.

    Energia este un element esen?ial al dezvolt?rii durabile, iar eforturile depuse de fiecare dintre noi pentru mbun?t??irea modului n care aceasta este consumat? ?i produs? trebuie s? devin? o prioritate.
    Citeşte mai mult

Top comunicate

mai multe comunicate...

Miercuri, 21 August 2019
Evaluaţi acest articol
(0 voturi)
n data de 21 august 2019, Agen?ia de Management Energetic Maramure?-AMEMM a organizat la Centrul Millenium din Baia Mare o nou? mas? rotund? n cadrul proiectului C-Track 50, la care au participat reprezentan?i ai Prim?riei Baia Mare ?i ai Agen?iei Locale a Energiei Alba -ALEA, exper?i consultan?i n cadrul proiectului.
ntlnirea a avut ca scop actualizarea planului de ac?iune pentru energie durabil? (PAED 2020) la planul de ac?iune pentru energie durabil? ?i clim? (PAEDC 2030) la nivelul Municipiului Baia Mare. Masa rotunda a fost deschis? de d-na Adina Dumitru, directorul Agen?iei de Management Energetic Maramure?-AMEMM care a prezentat pe scurt scurt proiectului C-Track 50 (www.c-track50.eu), finan?at prin programul Horizon 2020 pentru cercetare ?i inovare, avnd ca scop mobilizarea ?i ndrumarea autorit??ilor publice n definirea priorit??ilor pe termen lung ale politicilor energetice, promovarea guvern?rii multi-nivel ?i sprijinirea autorit??ilor regionale ?i locale n dezvoltarea, finan?area ?i implementarea unor proiecte ambi?ioase integrate, a unor planuri de ac?iune privind politica energetic? durabil? ?i politica n domeniul climei, n vederea atingerii rezilien?ei climatice ?i a carbon neutralit??ii pn? n anul 2050.
 
Au mai fost prezentate: parteneriatul proiectului, coordonat de Universitatea Na?ional? Tehnic? Atena din Grecia, din care mai fac parte ?i alte organiza?ii ?i agen?ii de mediu din Grecia, Fran?a, Germania, Spania, Portugalia, Polonia, Croa?ia, Ungaria, Letonia, Austria ?i FEDARENE (Federa?ia European? a Agen?iilor ?i Regiunilor pentru Energie ?i Mediu) din Belgia; grupurile ?in?; rezultatele estimate ?i 2 concepte importante din cadrul proiectului Carbon neutralitate ?i Guvernan?a multi-nivel.
 
Dup? o scurt? prezentare a Agen?iei Locale a Energiei Alba -ALEA ?i a proiectelor derulate de aceasta, dl. Florin Andronescu, directorul Agen?iei, consultant n cadrul proiectului C-Track 50, a prezentat Angajamentul Municipiului Baia Mare n cadrul Conven?iei Primarilor (CoM), prim?ria Baia Mare fiind semnatar? a acestie conven?ii ?i realiznd Planul de ac?iune pentru energie durabil? pentru perioada 2011-2020. Este nevoie ca acest angajament s? fie rennoit n cadrul Conven?iei Primarilor (CoM) 2030, realizndu-se apoi Planul de ac?iune pentru energie durabil? ?i clim? PAEDC 2030. Tranzi?ia de la Planul de ac?iune pentru energie durabil? PAED 2020 la Planul de ac?iune pentru energie durabil? ?i clim? PAEDC 2030 se va face prin introducerea unor ac?iuni n domeniul climei, a riscurilor asociate cu evenimente climaterice extreme, a riscurilor sociale care trebuie avute n vedere, a ac?iunilor integratoare cum ar fi cele de alarmare a popula?iei n situa?ii de risc.
 
O mare important? n elaborarea unui Plan de ac?iune pentru energie durabil? ?i clim? PAEDC 2030 o au viziunea ?i strategia n domeniul energiei durabile, dar ?i actualizarea ?intelor locale de reducere a emisiilor de CO2.
 
Etapele realiz?rii PAEDC 2030 Baia Mare vor avea n vedere stadiul actual al planific?rii energetice durabile, actualizat cu ac?iunile ?i proiectele derulate de municipalitatea Baia Mare, sau cu cele aflate n implementare n domeniul eficien?ei energetice n cl?diri publice ?i reziden?iale, a mobilit??ii ?i transportului local durabil, iluminatului eficient ?i a utiliz?rii resurselor de energie regenerabile. Se va constitui un grup de lucru dedicat PAEDC 2030, cu responsabilit??i clar definite, o prim? activitate fiind cea de colectare a datelor energetice relevante. Armonizarea PAEDC 2030 Baia Mare cu alte documente de planificare relevante de la nivel local va fi de asemenea avut? n vedere. Consultantul a prezentat pe scurt tipurile de date energetice ?i climatice necesare de la nivel local ?i modalit??i de culegere a datelor, precum ?i chestionarul de evaluare la nivel local privind riscurile climatice. La finalul ntlnirii au avut loc discu?ii ?i s-au prezentat propuneri de ac?iuni n domeniul energiei durabile ?i n domeniul adapt?rii la schimb?ri climatice pn? n 2030 la nivelul Municipiului Baia Mare.
Citit de 7947 ori
Acest site web nu reprezint? n mod necesar pozi?ia oficial? a Comisiei Europene.
R?spunderea privind corectitudinea ?i coeren?a informa?iilor prezentate revine ini?iatorilor site-ului web.