1-biomasa 2-hidro 3-geotermica 4-eoliana 5-solara
 • Bun venit pe site-ul AMEMM!
  Sper?m ca acesta s? devin? un instrument util ?i primul loc n care s? c?uta?i informa?ii despre problemele vitale care preocup? ast?zi planeta, cum sunt schimb?rile climatice ?i energia.

  Energia este un element esen?ial al dezvolt?rii durabile, iar eforturile depuse de fiecare dintre noi pentru mbun?t??irea modului n care aceasta este consumat? ?i produs? trebuie s? devin? o prioritate.
  Citeşte mai mult

Energia eolian?

Evaluaţi acest articol
(1 Vot)
Vntul reprezint? mi?carea aerului datorat? maselor de aer cu temperaturi diferite. Temperaturile diferite sunt cauzate de masele de ap? ?i pmnt care absorb diferit c?ldura soarelui.

La scar? global? mi?c?rile masive de aer sunt cauzate de diferen?a de temperatur? ntre Ecuator ?i Poli. Energia vntului este utilizat? pentru generarea de curent electric.

Pentru valorificarea energiei eoliene, la nivel de Romnia s-au realizat estim?ri pentru determinarea poten?ialului eolian. Aceste estim?ri s-au concretizat n realizarea unei h?r?i al poten?ialului eolian la nivelul ??rii. Pentru determinarea poten?ialului eolian la nivelul jude?ului Maramure? s-a folosit aceast? hart?. Pentru ca instalarea unei turbine eoliene s? fie rentabil?, zona prev?zut? trebuie s? nregistreze viteze medii anuale ale vntului de peste 4m/s. M?sur?torile anemometrice care duc la aceste valori trebuie s? fie efectuate pe o perioad? de cel pu?in un an la n?l?imea de 50 m (figura de mai jos).

Distributia vitezei medii anuale a vantului pentru inaltimea de 50 m
Distribu?ia vitezei medii anuale a vntului pentru n?l?imea de 50 m

n Romnia, cu excep?ia zonelor montane, unde condi?iile meteorologice dificile fac groaie instalarea ?i ntre?inerea agregatelor eoliene, viteze egale sau superioare nivelului de 4 m/s se reg?sesc n Podi?ul Central Moldovenesc ?i n Dobrogea. Litoralul prezint? ?i el poten?ial energetic deoarece n aceast? parte a ??rii viteza medie anual? a vntului ntrece pragul de 4 m/s. n zona litoralului, pe termen scurt ?i mediu, poten?ialul energetic eolian amenajabil este de circa 2.000 MW, cu o cantitate medie de energie electric? de 4.500 GWh/an.

Pe baza evalu?rii ?i interpret?rii datelor nregistrate, n Romnia se pot monta instala?ii eoliene cu o capacitate de pn? la 14.000 MW, ceea ce nseamn? un aport de energie electric? de aproape 23000 GWh/an.

Principiul de func?ionare a unei turbine eoliene

Turbinele eoliene curente func?ioneaz? pe acela?i principiu ca ?i morile de vnt din antichitate: palele unei elice adun? energia cinetic? a vntului pe care o transform? n electricitate prin intermediul unui generator.

Exist? dou? configura?ii generale de baz? ale turbinelor eoliene (figura de mai jos):
 • turbine de vnt cu ax vertical, la care axa de rota?ie este perpendicular? pe direc?ia vntului;
 • turbine de vnt cu ax orizontal, la care axa de rota?ie este paralel? pe direc?ia vntului.

 

Configuratii de baza ale turbinelor de vant
Configura?ii de baz? ale turbinelor de vnt

Cele mai utilizate turbine eoliene sunt cele cu ax orizontal. Dimensiunile acestora variaz? n func?ie de zona de amplasare, respectiv de puterea instalat?. (figura de mai jos).

Puterea debitata functie de diametrul rotorului
Puterea debitat? func?ie de diametrul rotorului

Conform h?r?ii distribu?iei poten?ialului eolian la nivelul Romniei, pe suprafa?a administrativ? a jude?ului Maramure? se identific? unele zone care ar avea un poten?ial eolian teoretic valorificabil. Pentru determinarea poten?ialului real sunt necesare m?sur?tori anemometrice de specialitate, la nivelul de amplasare a turbinei eoliene ?i pe o perioad? de minim un an calendaristic.
Biomasă
 • Biomasa cuprinde toate formele de material vegetal ?i animal, crescute pe suprafa?a terestr?, n ap? sau pe ap?, precum ?i substan?ele produse prin dezvoltarea biologic?. Termenul de biomas? se aplic? masei de substan?? generat? prin…
mai mult...
Hidro
 • n cadrul SRE, energia hidro este considerat? energie furnizat? de unit??i hidroenergetice cu putere instalat? sub 10 MW (adic? "hidroenergie mic?" ob?inut? n microhidrocentrale). n momentul de fa?? exist? preocup?ri…
mai mult...
Geotermală
 • Energia geotermal? reprezint? diverse categorii particulare de energie termic?, pe care le con?ine scoar?a terestr?. Cu ct se coboar? mai adnc n interiorul scoar?ei terestre, temperatura cre?te ?i teoretic energia geotermal? poate s? fie utilizat?…
mai mult...
Eoliană
 • Vntul reprezint? mi?carea aerului datorat? maselor de aer cu temperaturi diferite. Temperaturile diferite sunt cauzate de masele de ap? ?i pmnt care absorb diferit c?ldura soarelui. La scar? global? mi?c?rile masive de aer sunt cauzate…
mai mult...
Solară
 • Soarele este cea mai curat? ?i sigur? surs? de energie de care putem dispune, acesta rev?rsnd pe planet? o cantitate de energie de 15.000 de ori mai mare dect necesarul mondial. Satisfacerea nevoii energetice tot…
mai mult...
Acest site web nu reprezint? n mod necesar pozi?ia oficial? a Comisiei Europene.
R?spunderea privind corectitudinea ?i coeren?a informa?iilor prezentate revine ini?iatorilor site-ului web.